Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Nordjobb

undefined

 

Om Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten mellom de nordiske landene og for å forbedre språkkunnskaper og kjennskap til kultur i Norden. Programmet formidler sommerjobb, bolig og kultur- og fritidsprogram i et annet nordisk land til unge mellom 18-28 år.

På denne måten gir Nordjobb både nordjobberen og arbeidsgiveren mulighet til å bidra til et fleksibelt, samlet nordisk arbeidsmarked. Nordjobb har siden begynnelsen skaffet sommerjobb til ca. 21.000 nordiske ungdommer. 

Bakgrunn

Nordjobb startet opp i 1985 på initiativ fra "Den nordiske økonomiske samarbeidsgruppen". Gruppens oppgave var å gjennemgå det økonomiske samarbeidet i Norden, foreslå forskjellige tiltak som kunne stimulere en økt vekst og fremme investeringer over grensene.

Nordjobb blev i første omgang organisert av en konsulentvirksomhet i Stockholm, AB Samhällsrådet, som i samarbeide med Foreningene Norden arrangerte fritidsaktiviteter i bl.a. Stockholm, Helsingfors og Gøteborg. Totalt deltok omkring 1 000 unge i Nordjobb det første året. Projektet ble evaluert høsten 1985, og i den forbindelse ble det diskutert hvordan projektet skulle organiseres framover. Det ble besluttet at en stiftelse skulle dannes med Foreningene Norden og Stiftelsen for Industriutvikling i Norden som parter, og Nordisk Ministerråd som observatør i styret. 1. desember 1985 tok Stiftelsen Nordjobb over ansvaret for projektet, med de nasjonale Foreningene Norden som operatører.

Siden 2002 har Nordjobbs sentrale organisasjon bestått av et nordisk sekretariat, som i dag holder til i København. Dette kompletteres med nasjonale prosjektledere og prosjektassistenter, det dette er nødvendig. Høsten 2011 endret Nordjobb beskrivelse fra prosjekt til program. 

Hvordan finansieres Nordjobb?

Innledningsvis ble Nordjobb finansiert med midler fra næringslivet, først og fremst fra de virksomhetene som var representert i samarbeidsgruppen. I takt med at prosjektet fikk en mer permanent karakter økte Nordisk Ministerråd sitt bidrag, og i 1989 ble Stiftelsen Nordjobb avviklet. Nordisk Ministerråd garanterte prosjektets basisfinansiering, og prosjektlederansvaret gikk til Foreningene Nordens Forbund (FNF). Nordjobb fortsatte med å motta bidrag fra næringslivet, bilaterale fond og nasjonale myndigheter. I dag finansieres Nordjobb hovedsakelig av Nordisk Ministerråd, Foreningene Norden, medvirkende arbeidsgivere og nasjonale arbeidskraftsmyndigheter.

For mer informasjon, se Nordjobbs hjemmeside:

www.nordjobb.org/ 

 

Bilder

Nordjobb malin_barkelid.jpg rosanne_ha_kansson.jpg jon_petter_vorren.jpg