Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Bli skolemedlem i Foreningen Norden

Som skolemedlem i Foreningen Norden vil deres skole motta en rekke tilbud som på inspirerende vis bidrar til å sette et nordisk preg på undervisningen. Som medlem bidrar også skolen til et styrket samarbeid og fellesskap mellom elever og lærere i Norden.

 

Hva får skolen som medlem?

Tilbudene til skolemedlemmer varierer noe mellom de forskjellige nordiske landene, men alle medlemsskoler får tilbud om:

• løpende informasjon og nyhetsbrev
• å få/låne/få råd om undervisningsmateriell om Norden
• å delta i bl.a. Nordisk korrespondentreise og sommerleir for barn og unge
• informasjon om stipender
• å delta i litterære arrangementer, slik som Nordisk bibliotekuke og Nordisk Forfatterbesøk
• informasjon om arrangementer og prosjekter, slik som Nordisk Gjestebud.
• å bli en del av et nordisk skolenettverk

 

Hvordan bli skolen medlem?

For innmelding og nærmere informasjon om medlemsskap og tilbud i de forskjellige landene, se din nasjonale Foreningen Nordens hjemmside:

 

Foreningen Norden Danmark:

www.foreningen-norden.dk 

undefined

Foreningen Norden Sverige:

www.norden.se

undefined

Foreningen Norden Norge:

www.norden.no

undefined

Pohjola-Norden rf:

www.pohjola-norden.fi

undefined

Foreningen Norden Island:

www.norden.is

undefined

Foreningen Norden Færøerne:

www.norden.fo/

Foreningen Norden Åland:

www.norden.ax

undefined

 

Bilder

buket_ovalt.jpg