Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

De nasjonale Foreninger Norden

Formål og visjon

Foreningene Nordens overordnete formål er å styrke og utvikle samarbeid mellom folk i Norden. Foreningene Norden arbeider dermed for styrket samarbeid på kryss og tvers av de nordiske landegrensene ved å sette fokus på skole og utdanning, informasjon, ungdomsutveksling, vennskapsbysamarbeid, kultur mm. Visjonen er at: "Med kjennskap, vennskap og samarbeid skal Norden utvikles til en mulighetenes region".

 

Fra stiftelsen av Foreningen Norden og fram til i dag

Foreningen Norden ble opprettet i kjølvannet av første verdenskrig, med opprettelse i de tre nordiske landene Danmark, Sverige og Norge i april 1919. Foreningene innledet raskt et felles arbeid for fredelig sameksistens og felles politiske mål i Norden under mottoet "kjennskap gir vennskap". Stifterne håpet at man ved økt samarbeid og forståelse kunne unngå flere krigsmareritt.

Senere ble Foreningen Norden dannet i Finland og på Island samt i de selvstyrende områdene Åland, Færøyene og Grønland. I tillegg omfatter "familien" en selvstendig ungdomsorganisasjon, Foreningen Nordens Ungdom, som også er aktiv i hele Norden.


Foreningen Norden fikk en voldsom oppblomstring etter 2. verdenskrig, da erindringen om dens opprinnelige formål igjen ble aktualisert. På dette tidspunktet gikk foreningen fra å være en elitær til en bred folkelig forankref forening. Foreningen har to ganger, i 1932 og 1933, vært innstilt til Nobels fredspris, og spilte en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen av de nordiske institutionene Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Foreningen var også primus motor i arbeidet som førte til en nordisk passunion, et felles arbeidsmarked, sosialkonvensjonen, språkkonvensjonen og tankene om et fellesnordisk marked. Foreningene hadde i 2000 ca. 72.000 medlemmer i hele Norden. Föreningen Norden Sverige er den største foreningen med ca. 29.000 medlemmer, Åland den minste med 328.

 

Bilder

oona_lohilahti_2.jpg