Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

23-03-2016

Nordiske skoleelever vinner Kampen mot Matkasting

Nordiske skoleelever vinner Kampen mot Matkasting

Fem klasser i Norden kåres til nordiske mestre i Kampen mot Matkasting– det vil
si kunsten å redusere matkasting og hvordan vi i fremtiden passer bedre på ressursene og råvarene våre.

 

På Nordens Dag den 23. mars 2016 avsluttet andre runde av Nordisk Ministerråds initiativ Klimaduellen som i år har satt fokus på nordiske ressurser og råvarer, samt Kampen mot Matkasting. Initiativet har aktivt involvert mer enn 400 nordiske lærere som via den fellesnordiske læringsportalen www.nordeniskolen.org har vært innom alt fra gamle nordiske kornsorter til de dype finske skogene og havbunnen utenfor Island. Alt dette imens elevene har veid matavfall og fått se med egne øyne det faktum at hver femte matpakke eller skolemåltid i skolene i Norden ryker direkte i søpla.

Det har vært en lærerik uke hvor barnene plutselig har forholdt seg veldig konkret til hvor maten egentlig kommer fra og hva de selv kaster av spiselig mat. På den måten er matkastingsproblematikken blitt mer håndgripelig”, sier Jakob Pedersen, som er klasseforstander i 3.B på en av skolene som deltok: Søholmsskolen i Ringsted, Danmark.

På Nordens Dag kåres fem klasser i de nordiske landene som har lykkes med å redusere mengden matsvinn. Men det er minst like stor grunn til å feire det faktum at så mange skoleelever nå og i fremtiden er langt bedre rustet til å passe på våre felles ressurser, poengterer Thomas Mikkelsen, som er utviklingssjef hos FNF (Foreningene Nordens Forbund).

Selv om vinnerne er kåret, er alle undervisningsmaterialene om Nordens ressurser og råvarer fortsatt tilgjengelige for lærere og elever. For å få tilgang må læreren registrere seg på portalen www.nordeniskolen.org; noe mer enn 4000 lærere over hele Norden allerede har gjort.

Undervisningsmaterialet er tilgjengelig på fem nordiske språk, noe som åpner opp for en unik dialog på tvers av de nordiske landene. Hva kan vi lære av hverandre. hva betyr fiskeriet for islendingen, hvordan utnyttes de gamle kornsortene i Danmark og Norge for fremtidens brød, og hvordan forvaltes skogene i Sverige og Finland slik at vi i fremtiden kan ha både glede og nytte av dem?

Vinnerne av Kampen mot Matkasting offentliggjøres 6. april 2016.

 

Kontakt:

Elva Ósk Gylfadóttir:
+45 25489001
elva@fnfnorden.org

Marie Nørskov Bærentsen:
+45 51887851
marie@fnfnorden.org