Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

16-07-2014

Nordiske Sprogpiloter - for alle med interesse i de nordiske sprog!

Nordiske Sprogpiloter - for alle med interesse i de nordiske sprog!

KURSER

 

Grundskoleniveau
Ansøgningskema hentes her.


Uddannelse af 25 nye nordiske sprogpiloter 
d. 12.-16. november, 2014


Gratis kursustilbud til nordiske praktiklærere/øvelsesskolelærere og andre lærere med interesse for det nordiske og med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog.
Kurset afholdes på Hanaholmen lidt uden for Helsingfors.


-----------------------------


Mål med kurserne/uddannelsen:
Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen - både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.


Indhold i kurserne: 
Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog, nordisk børne- og ungdomslitteratur, nabosprogsdidaktik og metoder til at undervise i nabosprog og erfaringsudveksling og udvikling af metoder og undervisningsmateriale i tværnationale grupper. I programmet indgår desuden kulturelle arrangementer med et nordisk perspektiv.
Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside i september www.sprogpiloter.dk


Hvem kan søge:
Grundskolelærere fra et nordisk land, der underviser i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog, og som gerne samtidigt fungerer som praktikvejleder/praktiklærer/øvelsesskolelærer for lærerstuderende. I udvælgelsen af deltagere tages der dels hensyn til ansøgernes faglige kvalifikationer og erfaringer som lærer, dels til en jævn fordeling mellem ansøgere fra alle nordiske lande.


Hvad koster det:
Kursus og ophold er gratis, men man må selv finansiere transporten
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningsskema udfyldes og mailes til projektleder
Lis Madsen, lima@ucc.dk
Tlf. 41897671


Ansøgningsfrist for kurset i 2014 er 1. oktober 2014, men af hensyn til bestilling af fly mv. starter behandling og tilbagemelding til kvalificerede ansøgere 15. september.
Spørgsmål vedr. kurset eller projektet rettes til projektlederen