Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

20-11-2017

Ny frist: forberedende besøk i Nordplus Nordens Språk

Ny frist: forberedende besøk i Nordplus Nordens Språk

Fristen for å søke om støtte til forberedende besøk i Nordplus Nordens Språk-programmet er blitt forlenget til tirsdag den 5. desember.

Nordplus Nordens Språk støtter prosjekter som øker forståelsen for og viten om de nordiske språkene -særlig dansk, norsk og svensk. Det legges stor vekt på å styrke barn og unges nordiske språkforståelse.

Utdannelsesinstitusjoner, private institusjoner, organisasjoner eller andre som jobber med utvikling av undervisning i språk kan søke.

Prosjekter kan variere i fokus, men skal være knyttet til språkundervisning. Vi oppfordrer særlig de som underviser i de nordiske språkene som andre-språk til å søke om støtte til å stifte bekjentskap med partnere i de andre nordiske landene og utveksle erfaringer.

Formålet med det forberedende besøket er at de deltakende landene kan planlegge et kommende prosjektsamarbeid med henblikk på å sende inn søknad innen Nordplus-programmets kommende generelle søknadsfrist - som er den 1. februar 2018.

Les mer her.