Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

06-06-2018

Nye aktivitetsforslag til undervisning i dansk, norsk og svensk

Nye aktivitetsforslag til undervisning i dansk, norsk og svensk

Nå lanserer Norden i Skolen åtte helt nye og inspirerende aktivitetsforslag til undervisning i dansk, norsk og svensk. Aktivitetsforslagene inneholder ideer til hvordan du kan undervise i nabospråkene uavhengig av en spesifikk tekst eller video. Aktivitetene har en fleksibel form som gjør at du står fritt til å velge hvilket av nabospråkene dansk, norsk og svensk de skal handle om. Eksempelvis går aktiviteten Hilseleken ut på at elevene skal lære typiske hilsefraser på et nabospråk og du står fritt til å velge hvilket språk.


Aktivitetsforslagene har en elevaktiverende tilgang til å arbeide med nabospråk. Elevene skal f.eks. bygge avfallshus ved hjelp av instrukser på nabospråket, tegne en nabospråkstekst som et trafikklys og leke hviskeleken på et nabospråk. Den kreative tilgangen til nabospråks-undervisningen skaper rom for lekenhet og engasjement hos elevene. De åtte nye aktivitetsforslagene er de første av sitt slag og det vil bli lansert flere løpende.


La deg inspirere av det nye materialet her.

 

 

AKTIVITETENES FORM

Formålet med de nye aktivitetsforslagene er å styrke elevenes lese-, tale-, lytte- og kommunikasjonsferdigheter hovedsakelig i nabospråkene dansk, norsk og svensk. Aktivitetene kan også tilpasses de øvrige språkene i Norden og passer dessuten for deg som underviser i dansk, norsk eller svensk som fremmedspråk. Blant aktivitetsforslagene finner du materiale tiltenkt elever på alle klassetrinn i grunnskolen.


Hvert aktivitetsforslag inneholder en overordnet beskrivelse av selve aktiviteten samt en punktvis forklaring på hvordan du skal gå frem. I tillegg vil det under enkelte aktivitetsforslag finnes såkalte ordlager med forslag til nabospråksetninger og -ord som kan brukes i aktiviteten. Til høyre på aktivitetssidene finner du infopunkter som gir en oversikt over formål, forberedelse og materiale. Aktivitetene vil stort sett kunne gjennomføres på 1 - 2 leksjoner, alt etter hvor mye tid du ønsker å sette av.

 

 

TAKK TIL

Utformingen av aktivitetsforslagene er gjort i samarbeid med Nordisk Språkkoordinasjon hvor prosjektet Nordiske forsøksklasser ble gjennomført fra 2014 til 2016. Prosjektets formål har vært å utvikle spennende forløp til nabospråksundervisning i dansk, norsk og svensk. Prosjektleder Lise Vogt (Danmark) og forsker Jenny Sylvin (Finland) har reist Norden rundt og testet aktivitetsforslagene med klasser i Åland, Finland, Norge, Sverige, Island, Danmark, Færøyene og Grønland samt en skandinavisk klasse i Tyskland. Aktivitetene har blitt gjennomført både i grunnskoleklasser og på videregående. Prosjektet har skapt stor interesse for nabospråk i de besøkte klassene og materialet er nå til glede for Nordens i Skolens brukere.

Øvrige personer som bidro til prosjektet:
• Rauni Kanerva
• Erla Lárusdóttir
• Rikke Undall
• Helene Berglund
• Jastrid á Dalbø og Olly Poulsen
• Trine Pauch Hansen og Esben Schønwandt
• Pernille Frimann