Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

07-11-2017

Nytt gratis undervisningsmateriale om SKAM for ungdomsskolen

Nytt gratis undervisningsmateriale om SKAM for ungdomsskolen

Den norske ungdomsserien SKAM har blitt veldig populær blant unge i Norden – derfor tilbyr undervisningsportalen nordeniskolen.org nå et spennende undervisningsmateriale med utvalgte klipp fra SKAM beregnet for ungdom fra 8.- til 10.-trinn.

Materialetkan brukes i nabospråksundervisninga, morsmålsundervisninga og til tverrfaglige prosjekter om ungdomskultur i Norden.

Se SKAM-materialet her

SKAM tar autentiske problemstillinger opp og snakker om dem i et språk som har gjort norsk kult som aldri før blant unge i resten av Norden. Og for mange av de unge har SKAM også betydd at de i dag har en sterkere følelse av å være del av et nordisk språk- og kulturfellesskap.

Det er bakgrunnen for at nordeniskolen.org nå lanserer et nytt undervisningsmateriale om SKAM, hvor elever i hele Norden får muligheten til å komme tettere på norsk språk og kultur, samtidig med at de forholder seg til problematikk de kjenner fra deres eget liv.

Nordeniskolen.org er en del av Foreningene Nordens tilbud til borgere i Norden.
SKAM-materialet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordisk Språkkoordinasjon.

 

Sju deler

Materialet består av sju deler med klipp fra SKAM som setter fokus på motet til å tørre å ha sine egne meninger, hevde seg selv, feminisme, hevnporno, homoseksualitet, rasisme samt ungdommenes frihet og ansvar.

Til hver del er et sett oppgaver hvor elevene utvikler forståelse for norsk språk og kultur, samtidig som det utfordres til refleksjon over ungdomsseriens problematikk og drar dermed inn deres personlige erfaringer. Underveis får elevene også morsomme kreative utfordringer.

Programsjef Thomas Henriksen sier:

«Med SKAM-materialet vil vi gjerne gi lærere i hele Norden muligheten til å jobbe med nabospråk på en spennende og relevant måte som samsvarer med problematikk elevene kjenner fra deres egen hverdag. Derfor kan materialet både brukes i språkfag og i tverrfaglige prosjekter om ungdomskultur i Norden

 

En gave til nabospråksundervisninga

Materialet er utviklet i samarbeid med de to pedagogiske konsulentene Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted, som sier:

«SKAM er en gave til nabospråksundervisninga fordi SKAM setter fokus på det som er viktig og interessant for unge å snakke sammen om, og fordi SKAM gir muligheten til å fokusere både på det typisk norske og på det unge i Norden har til felles språklig og kulturelt. Vi har derfor valgt ut 10 klipp med tilhørende oppgaver som kan brukes som utgangspunkt for analyse, diskusjon og kreativ fortolkning - uansett om man har sett hele serien eller ikke

Det nye materiale om SKAM finner man på nordeniskolen.org, som siden 2013 har tilbudt gratis undervisningsmateriale til lærere og elever på skoler i hele Norden. I dag bruker 10.000 lærere portalen.

Se SKAM-materialet her