Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

07-11-2017

Nytt gratis undervisningsmateriale til videregående opplæring om Nyere nordisk realisme og Arktis og riksfellesskapet

Nytt gratis undervisningsmateriale til videregående opplæring om Nyere nordisk realisme og Arktis og riksfellesskapet

Nå lanserer undervisningsportalen Norden i Skolen, i regi av Foreningene Nordens Forbund og Nordisk Ministerråd, en rekke gratis undervisningsmateriale for videregående skole, som setter fokus på nordisk språk, kultur, historie og samfunnsforhold. Nyere nordisk realisme og Riksfellesskapet og Arktis er temaene i de første delene, som fra 6. november 2017 er tilgjengelige på nordeniskolen.org. 

 

Formålet med materialet er å gi elever i hele Norden et større innblikk i nordisk kultur, språk, historie og aktuell samfunnsproblematikk.                 

De første to temaene henvender seg til de som underviser i norsk, samfunnsfag, geografi og historie med temaer om nyere nordisk realisme, samt Riksfellesskapet og Arktis mellom Danmark, Færøyene og Grønland i Nord-Atlanteren.

Se de nye materialene for videregående skole her og her

 

Nordeniskolen.org byr videregående skole velkommen

Materialene finner dere på undervisningsportalen nordeniskolen.org, som siden 2013 har tilbudt gratis undervisningsmateriale til lærere på grunnskoler i hele Norden. I dag bruker 10.000 lærere portalen, og Norden i Skolen utvider nå med materiale målrettet til videregående opplæring. 

Programsjef Thomas Henriksen forklarer:

«Vi ønsker å styrke undervisninga i videregående skole og gi elevene større kunnskap om språk, kultur, historie og aktuelle samfunnsproblematikk i de nordiske landene. Ved å trekke et nordisk perspektiv inn i undervisninga får man faktisk styrket sin normale undervisning samtidig med at man ruster de unge til språklig og kulturelt å kunne ta del i de mange mulighetene og fordelene samarbeidet mellom de nordiske landene tilbyr.»

Et undervisningsmateriale rettet mot videregående opplæring har vært på tegnebrettet lenge, og utover muligheten til å etablere samarbeid med klasser i andre nordiske land, så er det først nå nordeniskolen.org altså for alvor har noe å tilby lærere og elever i videregående skole.                             

 

Riksfellesskapet og Arktis: Et høyaktuelt materiale i en foranderlig verden

Materialet om Arktis og riksfellesskapet mellom Danmark, Færøyene og Grønland tilbyr lærere og elever noen spennende undervisningsforløp hvor det blir satt fokus på relasjoner og (makt)forhold i Arktis. I takt med globale klimaendringer er Arktis populært sagt blitt «hot». Nye strategiske sjøveier for skipstrafikk skaper forventninger om nye profittmuligheter, hvilket aktualiserer en forståelse av riksfellesskapet og relasjonene mellom Danmark, Færøyene og Grønland.

Dokumentarserien «Rigsfællesskabets historie» fra 2016 produsert av danske Martin Breum og Jakob Gottschau utgjør kjernen i det nye undervisningsmaterialet som også omfatter utvalgte fagtekster, analyser, offisielle dokumenter, avisartikler, debattinnlegg mm. Universelle begreper som f.eks. myk og hard makt og kolonialisme gjør at materialet er aktuelt for elever i alle de nordiske landene.  

Pedagogisk undervisningskonsulent og lærer i den videregående skolen Niels Vinther, som har vært med på å produsere materialet, forklarer:

«Undervisningsforløpet om Arktis og riksfellesskapet mellom Danmark, Færøyene og Grønland kan både brukes i samfunnsfag, geografi og historie: Det gir et godt innblikk i den gjensidige avhengigheten mellom partene i riksfellesskapet og en forståelse for de relasjonene som står på spill i nasjoner med hjemmestyre og selvstyre. Temaet setter også fokus på annen problematikk i Arktis, f.eks. den aktuelle kampen om Nordpolen mellom rigsfellesskapet og de øvrige arktiske kyststatene som blir mer aktuell ettersom isen i Polhavet smelter

 

Nyere nordisk realisme: Nye vinkler på virkeligheten

Materialet om nyere nordisk realisme retter seg mot norskundervisninga og gir elevene en introduksjon til nordisk litteratur siden 2000. Det er fokus på problematikk som sosial arv, seksualitet, stoffmisbruk, død og barndomstraumer – tidsaktuelle problemer som materialet om Georg Brandes ord setter under debatt gjennom de tilhørende oppgavene og kreative skriveøvelser.

Materialet kan brukes selvstendig eller f.eks. som del av et tema om realisme eller naturalisme, eller om tekstlesning og tekstanalyse.

Pedagogisk undervisningskonsulent og dansklærer i den videregående skolen Michael Friis Møller, som har vært med på at utvikle materialet, sier:

«Undervisningsforløpet om nyere nordisk realisme kan i danskundervisningen gi innblikk i forskjellige opplevelser av virkeligheten på tvers av de nordiske landene – opplevelser som åpner for interessante avspeilinger av og synsvinkler på hverdagsliv og samfunn i de forskjellige nordiske landene. Det gir elevene muligheten til å få innblikk i barne- og ungdomsliv i nabolandene våre og undersøke felles nordiske tendenser

Temaet om Arktis er finansiert av Nordregio, mens temaet om nyere nordisk realisme er finansiert av Nordplus Språk og Kultur.

Se de nye materialene for videregående skole her og her