Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

10-02-2017

Nytt samisk undervisningsmateriell for et styrket nordisk fellesskap

Nytt samisk undervisningsmateriell for et styrket nordisk fellesskap

Nå får samiske skoleelever og lærere tilgang på gratis undervisningsmateriell om nordisk kultur på sitt eget språk: 10. februar 2017 innvies en ny samisk versjon av den store undervisningsportalen Norden i Skolen (www.nordeniskolen.org), som allerede brukes av 8.000 lærere fra hele Norden.

 

- Formålet med Norden i Skolen er å styrke kjennskapen til nordisk språk og kultur, og gi barn og unge fra hele Norden mulighet til å kommunisere med hverandre på tvers av landegrensene, forklarer Thomas Henriksen, programsjef for Norden i Skolen i Foreningene Nordens Forbund.

Thomas Henriksen gleder seg nå til å presentere den nordsamiske versjonen av Norden i Skolen under Tråante 2017, nærmere bestemt på Scandic Lerkendal fredag 10. februar kl 16 -16.30.

Norden i Skolen tilbyr nettbasert undervisningsmateriell om nordiske nabospråk og kulturer og om klima og natur, som lærere kan ta i bruk i sin undervisning. Gjennom undervisningsportalen arrangerer Foreningene Norden også felles elevaktiviteter. slik som tverrnasjonal skolechat, vennskapsklasser og konkurranse om miljø og forurensing, som gir elevene mulighet til å kommunisere med andre barn og unge i hele Norden.

Med den nye nordsamiske versjonen får elever fra hele Norden også mulighet til å lære samisk kultur og språk å kjenne, understreker Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden i Norge: 
- Det samiske folk og deres kultur er en viktig del av det nordiske fellesskapet. Derfor er det viktig å bidra til at alle barn i Norden har god kjennskap til denne delen av vår kulturarv.

Samerådets president Áile Jávo sier:
- Jeg er veldig glad for at Norden i Skolen nå er oversatt til samisk. Det er stor mangel på læremidler og annet skolemateriell på samisk, og derfor er det ekstra viktig at slike ressurser oversettes til samisk. Det er også gledelig at barn i Norden kan få bedre kjennskap til samisk og samisk kultur gjennom siden, da vi vet at det er mangel på kunnskap om det blant majoritetsbefolkningen. Mitt håp er at de nye generasjonene slik får en bedre forståelse for at samene er en integrert og viktig del av Norden.

 

For informasjon om Norden i Skolen:
Thomas Henriksen, programsjef i Foreningerne Nordens Forbund, tlf. +45 26116267, thomas@fnfnorden.org -www.nordeniskolen.org


For informasjon om Foreningen Norden Norge:
Heidi Lønne Grønseth, rådgiver for utdanning og språk, tlf.: +47 98676212, 
heidi@norden.no - www.norden.no

Pressefoto av samisk versjon av Norden i Skolen kan lastes ned her.


FAKTA OM UNDERVISNINGSPORTALEN NORDEN I SKOLEN:

* Norden i Skolen ble etablert i 2011 av Foreningene Nordens Forbund og tilbyr nå gratis undervisningsmateriell og felles aktiviteter for skoleelever i hele Norden på ni språk: dansk, finsk, færøysk, grønlandsk, islandsk, nordsamisk, norsk bokmål og nynorsk og svensk.

* Foreningene Norden er partipolitiske uavhengige medlemsorganisasjoner, som har til formål å styrke og utvikle det folkelige nordiske samarbeidet.

* Norden i Skolen er en portal med undervisningsmateriell til grunnskoler i hele Norden, og er finansiert av Foreningene Nordens Forbund, Nordisk Ministerråd, Nordisk Sprogkoordination samt Nordplus Nordiske Sprog og andre nordiske fond.

* Norden i Skolen favner bredt og er en portal for hele Norden. Det samiske folk og samisk kultur er en viktig del av en fellesnordisk tenkning og identitet.

* Norden i Skolen på samisk retter seg mot alle lærere og elever med nordsamisk som morsmål eller andrespråk, og er et bidrag til at samiske skoleelever har tilgang til et omfattende undervisningsmateriell på sitt eget språk. Dermed kan de bruke portalen og få mer kunnskap om nordisk kultur og språk, på lik linje som andre nordiske elever.

* Samtidig får skoleelever fra det øvrige Norden mer kunnskap om samisk språk og kultur, f.eks. gjennom portalens vennskapsklassemuligheter, miljøaktiviteter som Det nordiske plastkappløpet og Nordisk skolechat der elever fra hele Norden chatter med hverandre på Nordens dag 23. mars.

* Formålet med Norden i Skolen er også å styrke alle nordiske skoleelevers forståelse av nabospråkene dansk, norsk og svensk.

* Den samiske oversettelsen av Norden i Skolen er støttet av Nordisk Ministerråds arktiske samarbeidsprogram 2015-2017, administrert av det nordiske forskningsinstituttet Nordregio.