Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

28-09-2015

Ressurser og Råvarer - fiskeri

Ressurser og Råvarer - fiskeri

Hvor kommer maten fra?
Nyt og gratis undervisningsmateriale til alle 12-14 årige i Norden, om Ressourcer og Råvarer

En undersøkelse fra 2013 viser at 1/3 av alle barn og unge ikke hjelper til med matlagingen hjemme. I tillegg til dette stiger bruken av ferdigmat. Dette betyr at mange skolebarn i dag vet mindre om hvor maten vi spiser kommer fra enn bare én generasjon siden. Norden i Skolen setter derfor med et nytt tema fokus på ressurser og råvarer, og sjøsetter samtidig konkurransen ”Kampen mot matkasting”. Når vi vet mer om ressursene vi bruker, blir vi nemlig også bedre til å ta vare på dem. De nye temaene forteller om fremtidens muligheter for bærekraftig fiske, skogbruk, husdyrhold og kornavlinger og legger seg opp til de nordiske skolenes læreplaner i biologi, samfunnsfag og natur og teknikk.

 

Havets matkiste

Island er et av de nordiske landene som ligger langt foran når det gjelder å minske unødvendig avfall fra fiskefangst. Norden i Skolen har sett nærmere på islandsk fisk og besøkt noen av dem som driver med bærekraftig utvikling og nyskapende metoder for å minske mengden avfall. Fra 11. november vil elever i Norden kunne benytte seg av undervisningsmateriale og stoff til ettertanke på www.nordeniskolen.org om fisk som ressurs og råvare, om bærekraftig havbruk, og lære om begreper som biodiversitet og bærekraftighet.

 

Unødvendig avfall kan også unngås med innovativ utvikling

Torsken er den fiskearten som islendingene har kommet lengst med å utnytte alle delene av, og er et område som stadig er i utvikling. Et eksempel på nyutvikling på området, er det nord-islandske firmaet Kerecis, som har utviklet vevprodukter av torskeskinn som kan brukes mot kroniske hudsykdommer og andre hudskader.

Full utnyttelse av torsken er også et fokusområde i ’Hús sjávarklasans’, et nytt kontorfellesskap av firmaer og entreprenører i maritime fag. Her holder bl.a. Codland til –et lite firma som har som mål å utnytte 100% torskens biprodukter. Noen av produktene som er i utvikling nå er mineraltilskudd som er bearbeidet av torskens ben, og dyrefor som kan brukes som kan brukes som økologisk gjødsel, og som også fungerer på alle plantens utviklingsstadier.


Sammen med det nye undervisningsmaterialet på www.nordeniskolen.org vil elevene bli presentert for torsken som et eksempel på hvordan man kan forstå, behandle og forbruke en nordisk råvare på en mer bærekraftig måte.

 

Grunnlag for en mer bærekraftig fremtid
Skandinavia og Nord-Europa er faktisk de områdene som ligger lengst framme når det gjelder sertifisering av bæredyktig fiskeri. Den mest kjente er Marine Stewardship Council (MSC); et globalt samarbeid som jobber for å fremme bæredyktige fiskeriprinsipper. Da Norden i Skolen spurte MSCs prosjektleder i Island og det nasjonale koordinasjonsorganet Iceland Sustainable Fisheries, erklærte de av målsetningen var 100% bæredyktighet.


Det er fortsatt et stykke igjen, men Norden i Skolen skal selvfølgelig bakke opp om ambisjonen! Med portalens nye undervisningsmateriale vil Norden i Skolens elever bli presentert for emner som handler om hvordan forbrukere og bedrifter kan tenke og handle i retningen av en mer bærekraftig fremtid.

 

Nordisk rolle

Islandsk fisk har alltid spilt en rolle i nordisk sammenheng. Det gjør den også i dag. I samarbeidet med andre nordiske land, organisasjoner og institusjoner forskes det i dag på bærekraftig fiske. I næringslivet er det stigende bevissthet om nødvendigheten av å finne nye og bedre løsninger, både nasjonalt og i Norden.

Det er fortsatt mye å gripe fatt i, men de nordiske landene har et sterkt grunnlag for å bygge broer både nasjonalt, tverrnordisk og globalt for å skape en mer bæredyktig fremtid. Med Norden i Skolens nye undervisningsmateriale om ressurser og råvarer, kan elevene lære om forskjeller og likheter i Norden, og om hvordan man sikter mot en mer bæredyktig fremtid.

 

Fremtidens forbrukere ute i naturen
Én måte å få elevene, fremtidens forbrukere, til å tenke over hvor maten kommer fra, er å dra ut i naturen og se selve råvaren. Med det kommende undervisningsmaterialet vil Norden i Skolen oppfordre elevene til både å lære mer om sitt eget nærområde og på de andre nordiske landene

I sommer var Norden i Skolen vitne til en felttur arrangert av det lille firmaet Codland for 15-16 åringer i fiskebyen Grindavík. Turen handlet nettopp om å lære mer om sitt eget nærområde. De besøkte elevene bl.a. den lokale fiskeprodusenten Stakkavík, som arbeider med fersk fisk. Her kunne de se hvordan fisken ble bearbeidet fra å ankomme som hel fisk, til å bli bearbeidet til fiskefiletene som vi ser i butikken. Mange av de unge har familie og bekjente i fiskeindustrien. Gjennom besøket i Stakkavík kunne de få en bedre forståelse av hvordan fisken ser ut og behandles som ressurs og råvare i deres eget nærområde, og dessuten bli klokere på om de selv vil spesialisere seg innen havbruk.

Les mer om årets nye temaer, og meld på klassen din på ”Kampen mot Matkasting” på www.nordeniskolen.org.

 

DELTA I KAMPEN MOD MATKASTING:

1.    MELD PÅ KLASSEN DIN
2.    REGISTRER KLASSENS MATAVFALL I MINIMUM 1 UKE
3.    NÅ DELTAR DU I KAMPEN MOT MADKASTING

Premie: 5000 DKK (6200 NOK) til klassekassa