Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

10-09-2015

Ressurser og Råvarer - Kornavlinger

Ressurser og Råvarer - Kornavlinger

Hvor kommer maten fra?

 

Nytt og gratis undervisningsmateriale til alle skoler i Norden om Ressurser og Råvarer.

En undersøkelse fra 2013 viser at 1/3 av alle barn og unge ikke hjelper til med matlagingen hjemme. I tillegg til dette stiger bruken av ferdigmat. Dette betyr at mange skolebarn i dag vet mindre om hvor maten vi spiser kommer fra enn bare én generasjon siden.
Norden i Skolen setter derfor med et nytt tema fokus på ressurser og råvarer, og sjøsetter samtidig konkurransen ”Kampen mot matkasting”. Når vi vet mer om ressursene vi bruker, blir vi nemlig også bedre til å ta vare på dem. De nye temaene forteller om fremtidens muligheter for bærekraftig fiske, skogbruk, husdyrhold og kornavlinger og legger seg opp til de nordiske skolenes læreplaner i biologi, samfunnsfag og natur og teknikk.

Når fortiden blir fremtiden

Jørn Ussing Larsen er en ildsjel som i sitt mer en førtiårige virke på bakeriet Aurion i den nordligste delen av Jylland i Danmark har vært en av de drivende kreftene bak gjeninnføringen av de gamle nordiske kornsortene. Bedriften hans leverer i dag varer til hele Norden, og historien om Aurion er samtidig historien om en langsom erkjennelse av utfordringene som landbruket står overfor i dag, som fallende kornkvalitet, økt utslipp i nær –og vannmiljøet, og vanskeligheter ved å få økonomien til å henge sammen kan løses ved å tenke nytt.

Bakeriet Aurion tok i 1984 sin egen vindmølle i bruk, og produksjonen har løpende blitt utvidet gjennom årene. I dag forarbeides det mer enn 500 tonn korn i året i vindmøllen, og her behandles sorter med sære navn, som enkorn, spelt, svedjerug og kamut.
Undervisningsmaterialet på Norden i skolen blir tilgjengelig 11. November 2015. Her vil elevene kunne møte nye og gamle kornsorter, lære om hvordan gjenoppdagelsen av gamle kornsorter kan være med på å etablere et bærekraftig kornbruk i Norden, og lære om begreper som biodiversitet og bærekraftighet.

Som Jørn Ussing sier: ”Danske konventionelle avlere klager over, at vi ikke kan dyrke brødkorn i Danmark, da kvaliteten ikke bliver god nok; et protein indhold på 8,4 % er stærkt utilfredsstillende for dem. Men er det så ikke uretfærdigt, at vi med gamle kornarter kan levere et proteinindhold, der er ca. det dobbelte, som f.eks. ølandshvede og spelt, emmer, dalarhvede. Udbyttet bliver mindre, men vi kan godt lave super kvalitet, ved forbedrede dyrkningsteknikker og en relativ lav kvælstoftilførsel og derved mindre miljøbelastning.”

Biodiversitet og næringsinnhold

På Aurion deltar de hvert år i forskjellige forskningsprosjekter. En av de største overraskelsene var da de i 2003 fant melet deres inneholdt mer E-vitamin enn annet mel selv om det ble siktet og en stor del av klinten ble fjernet. Og forskningen i bruk av gamle kornsorter går fortsatt videre.
Norden i Skolen har denne våren også besøkt Anders Borgen, som forsker på hvordan gamle kornsorters motstandsdyktighet mot sykdommer kan være et alternativ til sprøytegift i landbruket.

Han gir en omvisning på eiendommen sin ved Mariager Fjord og forteller om arbeidet. I et moderne landbruk skal alt helst være likt, sier han. På den måten kan bruken av gjødsel og sprøytemidler som doseres og tilpasses den enkelte sort. Det betyr at kornet ikke lengre dyrkes til fordel for næringsinnholdet, smaken eller evne til å gro i et nordisk klima, men primært for å styrke motstandsdyktigheten og hvor mange aks hvert enkelt strå kan bære. I et økologisk landbruk forholder det seg helt omvendt, og ifølge Anders Borgen er nettopp dette kanskje fremtiden for landbruket. Når Anders utvikler sorter basert på gamle kornsorter, gjelder det for ham å ha så stor variasjon som mulig. Det viser seg nemlig at på den måten vil det alltid finnes korn som er motstandsdyktig. Det betyr også at næringsinnholdet er forskjellig og at føden vi inntar blir mer variert.

Dette er en helt ny måte å tenke på. Dersom man sammenlinker resultatene fra dette arbeidet med de førti årene på bakeriet Aurion, er det ingen tvil: Fremtiden ligger i fortiden. Kvaliteten blir bedre, miljøet blir mindre belastet og økonomien bedre.

Les mer om årets nye tema og meld på skolen din på ”Kampen mot matkasting” på Nordeniskolen.org.