Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

12-01-2018

Søk midler fra Nordplus før 1. februar

Søk midler fra Nordplus før 1. februar

Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk – og henvender seg til institusjoner, organisasjoner og andre aktører som arbeider med utdannelse og livslang læring.

Nordplus består av fem delprogrammer som tilsammen dekker hele utdannelsessektoren i Norden og de baltiske landene:

Nordplus Junior er programmet for grunnskole, ungdomsutdannelser og førskole
Nordplus Videregående er rettet mot videregående utdannelser
Nordplus Voksen fokuserer på voksenutdannelse og folkeopplysning
- Nordplus Horisontal er rettet mot samarbeid på tvers av utdannelsessystemets sektorer
Nordplus Nordens Språk er samarbeidet om de nordiske språkene innenfor alle utdannelsesområdene

Søknadsfrist er den 1. februar 2018 og det totale støttebeløpet fra Nordplus for 2018 er 9,3 millioner euro. Nordplus dekker de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – de tre selvstyreområdene Færøyene, Grønland og Åland – og de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Les mer på nordplusonline.org