Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

31-01-2022

Undervisningsplatformen Norden i Skolen får et stort løft

Undervisningsplatformen Norden i Skolen får et stort løft

Lærere og elever i hele Norden kan nå se frem til både en fellesnordisk julekalender, digitale filmverksteder, og mye mer når Foreningene Nordens populære fellesnordiske undervisningsplattform 'Norden i Skolen' får et stort løft de kommende årene.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter initiativet med 11 millioner danske kroner (ca. 14,7 mill. norske kroner). Bevillingen er utdelt med en ambisjon om å styrke nordisk språk- og kulturforståelse i de nordiske klasserommene, og på den måten bidra til en økt nordisk samhørighet.

Initiativet er forankret i Foreningen Norden og er et samarbeid mellom BUSTER Filmfestival, Danmarks Lærerforening og NAPA (Nordens institutt i Grønland). Utover det inngår det også et samarbeid med filmfestivaler i Finland, Island, Sverige og Norge.

Bevillingen fra A.P. Møller Fonden går til en rekke aktiviteter som skal oppgradere undervisningsplattformen. Noen av de aktiviteter som både lærere og elever kan se frem til er:

  • Nordiske spille- og kortfilmer som vises både online og på barnfilmfestivaler. En nordisk lydfortellingsjulekalender.
  • Samskaping av barns egne filmer på tvers av Norden og undervisningsmateriale til fagene historie og samfunnsfag med et nordisk fokus.
  • Heldagsseminarer for grunnskolelærere med fokus på nordisk språk, kultur- og samfunnsforståelse i undervisningen.
  • En optimert verktøykasse for lærere til planlegging og gjennomføring av undervisning i nordiske emner.

Initiativet arbeider således med en rekke virkemidler for å nå ut til Nordens barn og unge.

"Der er efterspørgsel på innovative måder at arbejde med det nordiske sprog- og kulturfællesskab i skolen. Vi er meget spændte på at komme i gang med dette projekt med vores enormt dygtige projektpartnere. Det bliver et reelt løft for platformen og en gave til det nordiske sprog- og kultursamarbejde," sier Thomas Henriksen, programsjef på Norden i Skolen og Skole, kultur- og uddannelsesjef hos Foreningene Nordens Forbund.

Allerede i 2022 kan lærere og elever se frem til bl.a. en nordisk lydfortellingsjulekalender, lansering av nytt undervisningsmateriale til historiefaget og et nordisk samarbeidsfilmprosjekt for skolebarn. Det hele finner sted på Norden i Skolen: www.nordeniskolen.org