Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Om Norden i Skolen

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FOR HELE NORDEN

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene unike muligheter til å jobbe med skandinavisk nabospråkforståelse og nordisk kulturforståelse. Materiale er delt inn i tre fagområder: «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur». Alt undervisningsmateriale utgår fra et nordisk perspektiv og er utviklet for å støtte opp om læringsmålene i samtlige nordiske læreplaner.

Norden i Skolen administreres av Foreningene Norden. Prosjektet er ikke-profittbasert og støttes av Nordisk Ministerråd.

 

 

SPRÅK OG KULTUR

Primært fagområde: språkfag (grunnskole + videregående utdanningsprogram)

 

 «Språk og kultur» tilbyr et utvalg av tekster, sanger og kortfilmer fra hele Norden, og skaper en spennende kulturell ramme rundt undervisningen hvor elevene gjennom å se tingene fra en annen vinkel og et annet ståsted - til og med på et annet språk - blir mer bevisste deres egen språk- og kulturforståelse.

Undervisningsmateriale tar utgangspunkt i at nabospråksundervisningen er noe annet enn tradisjonell morsmålsundervisning. Oppgaver og innholdet er utviklet og sammensatt med et særlig nabospråksdidaktisk fokus, som setter det talte språket og lytteforståelsen i sentrum. Og for å lære et språk er det ikke nok bare å lære om det - man må også ha muligheten til å bruke det! Derfor tilbyr Norden i Skolen muligheten til å skape autentiske språkmøter mellom nordiske skoleklasse gjennom Nordisk Skolechat og nordiske vennskapsklasser.

 

Et utvalg av litterære verker og kortfilmer fra hele Norden skaper en spennende kulturell ramme kring undervisninga,

 

Finn materialet til «Språk og kultur» .

 

 

HISTORIE OG SAMFUNN

Primært fagområde: historie og samfunnsfag (primært til videregående utdanningsprogram)

 

 «Historie og samfunn» tilbyr undervisningsmateriale som styrker forståelsen av aktuelle nordiske historie- og samfunnfaglige emner. Norden i Skolen setter i første omgang fokus på Arktis og riksfellesskapet mellom Danmark, Færøyene og Grønland. Hva betyr det f.eks. at isen er i ferd med å smelte i Arktis? Hvorfor aktualiserer det et behov for å forstå den interne dynamikken som står på spill i riksfellesskapet? Og hva er forskjellen på myk og hard makt?

 

 

Finn materialet til «Historie og samfunn» .

 

 

KLIMA OG NATUR

Primært fagområde: natur- og samfunnsfag (primært grunnskolen, 8. til 10. klasse)

 

 «Klima og natur» tilbyr undervisningstemaer som bærekraft, energiforbruk og plast i havet. Elevene lærer å samarbeide med andre unge i de nordiske landene om å finne bærekraftige løsninger som kan fungere i skolen, hjemme og i lokalmiljøet. Undervisningsmateriale gir elevene redskaper til å forstå og forholde seg til globale klimautfordringer, og til selv at kunne håndtere de mer lokale utfordringene.

 

Finn materialet til «Klima & Natur».

 

VENNSKAPSKLASSER

Alle våre tre fokusområder blir bedre med en nordisk vennskapsklasse. Derfor kan du finne og etablere et samarbeid med nordiske vennskapsklasser på Norden i Skolen. Samarbeidet med jevnaldrende fra et annet nordisk land bringer en spennende dimensjon inn i undervisninga. I tillegg til at være inspirerende og meningsskapende for elevene, skaper vennskapsklassefunksjonen også en ramme for undervisningsmaterialet som gjør den enkelte elev til en aktiv deltaker i sin egen læringsprosess. 

 

Les mer og finn en vennskapsklasse.

 

Velkommen til hele Nordens undervisningsplattform!

 

 

Bilder

platformb-2.jpg