Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Neste skolechat

Temachatten 'Klima'

Klimadag

Meld på klassen din HER. Innloggingsinformasjonen du kan dele med elevene dine finner du under "min konto". Alle elevene kan bruke samme innlogging.

 

Utdanning er grunnleggende for å oppnå en bærekraftig utvikling, og det fremgår det også av FNs bærekraftmål, delmål 4.7. For å bidra til dette planlegger Norden i skolen sammen med Friluftsrådet et nordisk klimachat-konsept. Chatten tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

Nordiska klimadagen: Mål 13 + 12 + 7 i fokus

Nordiska klimadagen 11.11.2021, Nordisk skolechat kl. 13-14 (CET)

Hvorfor Nordisk klimachat?

Klima- og miljøspørsmål krysser landegrenser og dermed kreves et godt samarbeid og god kommunikasjon. Området har vært og er en prioritet for det nordiske samarbeidet. Samarbeid er viktig for å bedre mulighetene til å kunne påvirke klimadebatten på globalt nivå, samtidig som vi kan lære av hverandre.

En nordisk dimensjon i klima- og miljøundervisningen, med fokus på samarbeid, felles utfordringer og løsninger, skaper merverdi. Det gir også elevene forskjellige verktøy til å bruke stemmen sin i dagens og fremtidens klimadebatter. Det er ingen tvil om at de unge er viktige aktører for forandring.


Målgruppe og materiale

Konseptet gjelder 7.–10. klasse i Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland og Åland, tilsvarende 8.–10. klasse i Norge og Island. Alle elever i Norden er velkomne til å delta, men kommunikasjonen kommer først og fremst til å foregå på dansk, svensk og norsk.

Nordisk klimachat fokuserer både på skandinavisk nabospråkforståelse og bærekraftig utvikling. Konseptet er designet for et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i norsk, naturfag og samfunnsfag.

Man kan velge å lade Nordisk skolechat om klima indgå i et større undervisningsforløp - se lærerveiledning. I foreberedelsematerialet skal elevene besvare spørsmål som de senere kan diskutere med andre elever under Nordisk klimachat.

 

Spørsmål
Om du vil forberede klassen din litt ekstra, kan dere se sammen på disse spørsmålene før skolechatten:

1. Hvilke problemer fører et varmere klima til? 
2. Hvem blir hardest rammet av klimautfordringene?
3. Hvem har ansvaret for å bremse den globale oppvarmingen?
4. Er du bekymret for klimaendringene, og hvis ja, hva er du mest bekymret for?
5. Hvorfor er det viktig at det finnes mange ulike typer dyr, insekter og planter (biologisk mangfold)?
6. Er det den rike eller fattige delen av verden som har størst ansvar for utslipp av drivhusgasser?
7. Hvordan vil du at verden skal se ut i år 2050?
8. Hvordan tror du at reising kommer til å foregå i år 2050?
9. Hvordan tror du matvanene våre kommer til å ha endret seg i år 2050?
10. Hvorfor må vi slutte å bruke fossil brensel som kull og olje?
11. Hvilke energikilder tror du kommer til å være mest vanlig i hjemlandet ditt i 2050, og hvorfor?
12. Hvorfor er det viktig å begrense den globale oppvarmingen så mye som mulig?
13. Hva burde politikere gjøre for å bremse den globale oppvarmingen?
14. Bli enige om tre saker som er positive for framtiden til planeten.
15. Bli enige om tre saker som er negative for framtiden til planeten.