Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Nordisk kulturkontakt - Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

Målgruppen är personer upp till 25 år i Norden.

 

 

Vad kan du söka stöd för?

Bidrag kan sökas för projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärliga kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst, bildkonst och kulturarv med flera – förutsatt att alla andra kriterier uppfylls.

Projekten kan exempelvis innebära:

  • produktion av verk, projekt eller annat initiativ som innebär en kreativ process
  • planer som möjliggör utbyte och långsiktigt samarbete för projektets målgrupp (personer upp till 25 år)
  • aktiviteter som skapar dialog, diskussion och debatt om nordiska språk, konst och kultur utifrån barn och ungas perspektiv.

 

 

Vem kan söka?

Alla inom kultur- och undervisningsområdet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier. Sökande kan vara:

  • individer
  • grupper
  • organisationer, grupper, institutioner och föreningar

 

För att kunna få stöd från Volt ska projektet baseras på ett samarbete mellan minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland). Projektet ska dessutom genomföras i ett eller flera av dessa länder.

 

Sökande själv behöver inte vara ung, men bör ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

 

De sökande ska vara bosatta i Norden, men behöver inte ha nordiskt medborgarskap.

 

Projektet får gärna ha partners som inte bor i Norden, men programmet står inte för kostnader förknippade med dessa.

 

 

FÖR MER INFORMATION: 

www.nordiskkulturkontakt.org

Illustratør/Foto: Adrianna Calvo

Bilder

logo_sv.png umbrella.jpg