Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

SKAM 1: Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne

Logg inn for å lese mer

Regissør: Julie Andem

Produsent: NRK

Produksjonsår: 2015-17

Takk til: Henrik Ibsens skrifter

Pedagogiske konsulenter: Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Oppgaver

 • 1Mål

  Her kan dere lære å

  • lese en dialog fra SKAM og se den ut ifra din egen virkelighet
  • undersøke det norske fenomenet russebuss
  • sammenlikne Eva med Nora fra Et dukkehjem (1879)
  • forklare hvordan og hvorfor Eva utvikler seg til et selvstendig individ
 • 2Før

  I det første klippet snakker Eva og Isak om begrepet russebuss. Det er et spesielt norsk fenomen der tredjeklassinger på videregående feirer deres kommende avgangseksamen med å feste mange dager i en buss.

  • Finn ut mer om russebuss på nettet. Hvordan feirer dere russetida der dere kommer fra? Hva er likhetene og forskjellene? Og hva er fordelene og ulempene?
 • 3Under

  Opgaver til klipp 1

  Dere skal finne ut av hvilke problemer Eva streber med. I det første klippet benytter instruktøren Julie Andem seg av showing. Det er når instruktøren ikke forteller hvordan personen er, men viser det indirekte gjennom personens handlinger og utsagt. Dere skal altså forklare hvordan Eva føler det, og hvilke problemer hun har, ut fra det dere ser og hører.

  • Hvordan er Evas relasjon til jentegruppa? Hvordan kommer det til uttrykk? Hva forteller det om Eva?
  • Hvordan er Evas relasjon til Jonas? Hvordan kommer det til uttrykk? Hva forteller det om Eva?
  • Hva forteller det om Eva at hun lyver om karakteren sin?
  • Hva forteller det om Eva at hun ikke er med i noen russebuss-gruppe?

   

  Oppgaver til klipp 2

  I motsetning til i første klipp setter Eva nå ord på følelsene sine. I første klipp benytter instruktøren seg som nevnt av showing, hvor vi kun kan ane hvordan Eva har det. I siste klipp benytter instruktøren seg av telling, hvor Eva forteller hvordan hun har det.

  • Les dialogen (se dialogen under video-avspilleren til venstre).
  • Eva elsker fortsatt Jonas, men hun slår likevel opp med han. Hvorfor er hun nødt til å forlate han?
  • Forstår dere Eva?
 • 4Etter

  Kjenner dere karakterer fra andre filmer eller bøker der hovedpersonen tar et liknende valg?

   

  Nora i skuespillet Et dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen tar en liknende beslutning. Den uselvstendige «dukkehustruen», Nora, innser også at hun må forlate mannen sin, Helmer, for å bli et selvstendig menneske.

  • Les og/eller se siste del av skuespillet Et dukkehjem (s. 85-93) og finn likheter og forskjeller i begrunnelsene til Eva og Nora for å gå. Et dukkehjem på originalspråket dansk:
   Et dukkehjem (pdf)

   

  Henrik Ibsen satt med Et dukkehjem kvinnenes rolle til debatt i den litteraturhistoriske perioden «det modernes gjennombrudd» (1870-1890). Den gangen var kvinnenes rettigheter vesentlig færre. De hadde på dette tidspunktet mange steder verken stemmerett, eiendomsrett, utdanningsmuligheter eller myndighet over deres egne barn. Et dukkehjem satt kvinnenes rolle og status i ekteskapet til debatt og var en helt avgjørende tekst for hvordan man begynte å se på kvinner og menn som likeverdige individer. Et dukkehjem er fortsatt kjent i hele verden som en ikonisk nordisk tekst om kvinners frigjøring.

  • Er Evas indre kamp for å bli et selvstendig individ med egne holdninger og troa på egen verdighet relevant for unge i landet ditt? Kjenner dere det fra eget liv? Er det like relevant for gutter som jenter? Er det like relevant for unge i andre verdensdeler?
  • Er Noras kamp i Et dukkehjem for ikke å bli behandlet som en pen dukke av mannen og faren sin relevant for dagens unge?

   

  I de to klippene får vi ikke vite noe om hvorfor Eva har utviklet seg og til slutt kan sette ord på det hun føler. Dere skal nå prøve å sette ord på hva som kan være årsaken til at hun har utviklet seg.

  • Idémyldr over hvorfor Eva har utviklet seg til et selvstendig individ.
  • Dramatiser en enkelt scene som dere mener har vært avgjørende for at Eva har utviklet seg og fått styrket verdigheten sin. Noen av dere har kanskje sett hele sesongen og kan huske en scene herfra, mens andre finner på en scene. Vis dem for hverandre i klassen og begrunn valget deres.