Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

SKAM 2: Et dukkehjem

Logg inn for å lese mer

Regissør: Julie Andem

Produsent: NRK

Produksjonsår: 2015-17

Takk til: Henrik Ibsens skrifter

Pedagogiske konsulenter: Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Oppgaver

 • 1Mål

  Dere kan lære å 

  • reflektere over betydningen av referansene til Et dukkehjem i SKAM, samt sammenlikne synet på kvinner (og menn) i Et dukkehjem og SKAM
  • oversette et avsnitt i Et dukkehjem til moderne norsk (ev. deres egen dialekt) og framføre det som leseteater
  • lage et rollespill eller en kortfilm om nåtidig kjønnsproblematikk med referanser til Et dukkehjem
 • 2Før
  • Hvilke assosiasjoner får dere når dere hører ordet «dukke»? Lag en felles idémyldring over ordets konnotasjoner og finn den leksikalske betydninga i en ordbok.
  • Hva tror dere en tekst med tittelen «Et dukkehjem» handler om?
  • Hvilke assosiasjoner får dere når dere hører ordet «trofe»? Lag en felles idémyldring over ordets konnotasjoner og finn den leksikalske betydninga i en ordbok.

  Før dere leser utdraget fra den siste delen av Et dukkehjem (pdf) skal dere lese litt bakgrunnsinformasjon om teksten og et kort sammendrag av handlinga.

   

  Om Et dukkehjem

  Et dukkehjem er et drama skrevet av den norske dramatikeren Henrik Ibsen som skrev på dansk i 1879. Samme år ble det spilt for første gang på Det Kongelige Teater i København. I løpet av to måneder ble skuespillet også spilt på alle hovedscenene i de skandinaviske landene. Et dukkehjem spilles fremdeles over hele verden som en ikonisk nordisk tekst om kvinners frigjøring og kjønnsroller i ekteskapet.

  Henrik Ibsen satte med Et dukkehjem kvinners rolle under debatt i den litteraturhistoriske perioden «Det moderne gjennombruddet» fra 1870 til 1890. Den gangen var kjønnsrollene fastlåste for både menn og kvinner. Jenter ble oppdratt til et liv som hustruer og mødre, hvor egenskaper som kyskhet, underdanighet og beskjedenhet ble verdsatt. De skulle være pen, stille og uselvstendige «dukker» som mannen skulle forsørge.

  Kvinner hadde på dette tidspunktet ikke stemmerett, veldig få muligheter til utdanning og ingen myndighet over egne barn ved skilsmisse. Et dukkehjem satte kvinnenes rolle og status i ekteskapet under debatt og var en helt avgjørende tekst med tanke på utviklinga mot å se på kvinner og menn og likeverdige individer. En het debatt om kjønn og moral, kalt sedelighetsdebatten, raste på 1880-tallet i alle de skandinaviske landene. Henrik Ibsens Et dukkehjem kan ses på som et innlegg i denne debatten. Debatten om forholdet mellom kjønn har kommet tilbake med jevne mellomrom siden. På 1960- og 70-tallet kjempet rødstrømpebevegelsen bla. mot at kvinner fremdeles ble sett på som seksuelle objekter. Denne debatten aktualiseres i SKAM.

   

  Sammendrag av Et dukkehjem

  Nora er hovedpersonen i dramaet Et dukkehjem. Tilsynelatende lever Nora i et lykkelig ekteskap med mannen sin, Helmer, og de tre barna deres. Av kjærlighet til mannen sin har Nora forfalsket et gjeldsbevis fordi de på et tidspunkt manglet penger da Helmer var syk. Enn mann (Krogstad), som har blitt sparket fra banken Helmer er ansatt i, truer Nora med å avsløre det. Da Helmer hører at Nora har forfalsket gjeldsbeviset hans blir han rasende og vil umyndiggjøre henne, men han besinner seg og sier til Nora at han vil tilgi henne. Men Nora har sett sin manns sanne ansikt og kan ikke tilgi reaksjonen hans. Hun gjorde det jo av kjærlighet til han. Det forstår ikke Helmer. Han er bare opptatt av sin egen status hvis det skulle bli oppdaget. Nora ser dessuten plutselig klart hvordan han inntil nå har oppfattet henne som kvinne og hustru, og det vil hun ikke leve videre med.

   

  Referanser i SKAM

  Referansene er direkte i kjærlighetsforholdet mellom Noora og William, f.eks. den tydelige navnereferansen Nora/Noora, eller da de til slutt i sesong to leser Et dukkehjem sammen. I dette materialet kommer dere primært til å jobbe med referansene med tanke på Noora og William.

  I kjæresteforholdet mellom Eva og Jonas er referansene til Et dukkehjem mer indirekte sett i lys av temaet. I sesong én av SKAM må Eva forlate Jonas og bli et selvstendig individ med egne holdninger, slik som Nora forlater Helmer i Ibsens skuespill. Dette kan dere jobbe mer med i materialet «Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne».

 • 3Under

  Oppgaver til Et dukkehjem

  Dere skal nå lese den siste delen av Et dukkehjem, s. 85-93. Dere kan ev. også se det framført som tv-drama. Dere kan finne det på Youtube, f.eks. ved å søke på «5 x Et dukkehjem». Videoen har klipp fra tv-dramaet på alle de nordiske språkene. Når dere har lest utdraget skal dere svare på spørsmålene nedenfor i mindre grupper og deretter drøfte det i klassen. Dere skal finne sitater i teksten som underbygger svaret deres. 

  • Hvordan har Nora oppfattet samtalene deres i ekteskapet inntil nå?
  • Hvorfor mener Nora at Helmer ikke har elsket henne?
  • Hva mener Nora med at hun «kom i huset» hos Helmer?
  • Hva mener Nora med at hun har levd «som et fattig menneske», og at Helmer og faren hennes har begått en «stor synd» mot henne?
  • Hva mener Nora med at hun har vært «et dukkebarn» og «en dukkehustru», og at barna har vært dukkene hennes?
  • Hva mener Nora med «jeg er først og fremst et menneske» i forhold til å være mor og hustru? Hva tenker dere om det?
  • Hva kan folk i stykkets samtid ha tenkt om at en kvinne som Nora ville forlate barna sine for å finne seg selv? Hva tenker dere?
  • Hvordan oppfatter Helmer Noras rolle som kvinne i ekteskapet?
  • Hvordan oppfatter Nora rollen sin?
  • Hvorfor forlater Nora Helmer?

  Finn et kort avsnitt i Et dukkehjem som dere syns er særlig interessant. Oversett det til moderne norsk (ev. deres egen dialekt) og framfør det som leseteater for resten av klassen. Begrunn hvorfor dere har valgt nettopp dette avsnittet.

   

  Oppgaver til 1. klipp

  undefined

  Vilde har ligget med William som hun er forrelska i, og fikk etter dette en genser av han med skriften «The Penetrators» med navnene til alle i gruppa på og med Williams navn særlig framhevet. Noora gjør Vilde oppmerksom på at hun kommer til å bli oppfattet som Williams trofe hvis hun går med den. I klippet konfronterer Vilde derfor William og gir han genseren tilbake. 

  • Hva forteller det om Williams oppfattelse av kvinner at han gir jentene han har seg med en slik genser?
  • Hva forteller det om Williams kvinnesyn at han sier til Vilde at hun ikke er pen nok til å være trofeet hans?
  • Hvorfor vil ikke Vilde lenger være Williams trofe?
  • Hva forteller det om oppfattelsen hennes av seg selv?
  • Beskriv forskjellen mellom Vilde og Nooras oppfattelse av seg selv, væremåte og kvinnesyn
  • Hva forteller det Noora sier til William om henne som person?
  • Hva tror dere William tenker om Noora etter dette?

   

  Sammenlikning 

  • Hva er forskjellen og likheten mellom ordene «dukke» og «trofe»? Lag ev. et venn-diagram for å vise forskjeller og likheter.
  • Hva er forskjellene og likhetene mellom Williams og Helmers oppfattelse av kvinner?

   

  Oppgaver til 2. klipp 

  Eva og Noora sitter sammen i skolegården da William kommer og setter seg ved siden av Noora. Noora kaller han for «Wilhelm», som er en referanse til navnet «Helmer» i Et dukkehjem. 

  • Hva forteller det om Noora at hun kaller William for Wilhelm?
  • Hva mener Noora med at hun kalte han Wilhelm for å bruke en «herskerteknikk» på William?

   

  Sammenlikning

  • Hva har Helmer og William til felles?

   

  Oppgaver til 3. klipp

  Endelig har Noora og William blitt kjærester og de har det godt sammen, men William risikerer å komme i fengsel for å ha slått en fyr ned med en flaske. Noora prøver å overtale han til å lyve i retten.

  • Hvorfor gjør hun det?
  • Hva forteller det om Noora?
  • Hvorfor vil William lese boka Et dukkehjem sammen med Noora?
  • Hva forteller det om William?
  • Hva forteller det om William og Noora at de åpenbart begge kjenner historien i Et dukkehjem?

   

  I første klipp hadde Noora en knallrød leppestift på. I dette klippet har hun en lyserød.

  • Hva kan leppestiftens farge symbolisere, og hvorfor har den endret farge?

   

  Sammenlikning 

  Nora i Et dukkehjem forfalsket underskriften til mannen sin på et lån i banken så de fikk penger da han var syk. Hun gjorde det av kjærlighet til han.

  • Hvordan likner disse to situasjonene på hverandre?
  • Hvordan skiller de seg fra hverandre?
  • Kan det i visse situasjoner rettferdiggjøres å lyve for å hjelpe den man elsker?
  • Hva forteller det om William og utviklinga hans som person at han klart avviser det?
  • Hvorfor har manuskriptforfatteren Julie Andem valgt at Noora heter det samme som Nora i Et dukkehjem?
  • Hvorfor kan kun ha valgt Noora, altså med to o-er?
 • 4Etter
  • Hva har det betydd for opplevelsen og forståelsen deres av SKAM at dere nå har sett det i lys av Et dukkehjem?
  • Hva har det betydd for dere å ha bedre kjennskap til Et dukkehjem før dere så klippene fra SKAM?
  • Diskuter om kjønnsproblematikken i Et dukkehjem og SKAM-klippene er relevant i dag.

   

  Velg én av oppgavene nedenfor: 

  1. Lag en kortfilm, en moderne versjon (parafrase) av temaet i Et dukkehjem - altså en fri fortolkende omskrivning - hvor dere tar utgangspunkt i en nåtidig problemstilling mellom kjønn. Dere kan få inspirasjon fra andre kortfilmer som tar opp det samme temaet. Søk Google etter «Et dukkehjem moderne versjon/parafrase» eller «Nora a shotfilm»
  2. Lag et rollespill hvor dere tar utgangspunkt i en nåtidig problemstilling mellom kjønnene i dag som har referanser til noe i Et dukkehjem. 
  • Gjør en idémyldring over hvilken problematikk mellom kjønnene dere syns er viktig i dag.
  • Skriv manuskript til kortfilmen eller rollespillet deres.
  • Øv, eller film og rediger
  • Vis det for klassen