Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Om grønlandsk

Språk: Grønlandsk

Antall brukere: Ca. 55 000
Eksportord: Anorak, igloo og kajak
Å hilse på grønlandsk: Inuugujog, kutaa eller haluu
Vanskelig å si: Taskeqakataqaanga (jeg er lei av å bære denne ryggsekken)

 

undefined

 

Grønlandsk er som et byggesett

Grønlandsk - eller kalaallisut, som grønlenderne selv kaller språket sitt - likner ingen andre språk som du har hørt eller sett. Det merker du enkelt ved å titte raskt på eksempelteksten. Den har bare 72 ord. Til sammenlikning har den danske versjonen 108 ord og den finske 90. På den annen side er ordene veldig lange. Kan du forstå noen av dem? Hva betyr paaseqatigiilluarsinnaapput? Eller oqaatigineqarsinnaammata?


At ordene er så lange kan forklares med at grønlandsk er et polysyntetisk språk. Dette innebærer at deler av og bøyninger kan sveises sammen til lange ordkjeder. Et eksempel er qimmersuaqarusunngilaq, som betyr Han vil ikke ha en stor hund. De fleste grønlendere har sannsynligvis aldri brukt akkurat dette ordet. Men dersom de skulle trenge det, kan de forme det helt uten problemer. De kan også forstå ordet dersom det dukker opp i en tekst, siden de er mulig å identifisere de ulike delene av ordet. Qimmeq betyr hund, suaq betyr stor, qar betyr har, nngi betyr ikke og gusup betyr å ønske.


Motpolen til grønlandsk språk er kinesisk. Kinesisk har nesten ingen bøyninger eller endelser. Grammatiske elementer uttrykkes i stedet med frittstående ord eller tegn. Mens språk av den grønlandske typen ofte kalles syntetiske, kalles språk av den kinesiske typen analytiske.


Rendyrka syntetiske eller analytiske språk er veldig sjeldent. I nesten alle språk finnes det både syntetiske og analytiske trekk. I svensk og norsk språk brukes for eksempel endinger for å uttrykke bestemt eller ubestemt form, mens man på engelsk bruker ordet the for å vise at ordet det står til har bestemt form. Svensk har derimot mange frittstående preposisjoner, der finsk heller bruker bøyningsendelser som henges på ordstammen.

 

 

Grønlandskens nærmeste slektinger

Grønlandsk er et spesielt språk, men det finnes likevel noen andre språk som kan regnes som slektninger til grønlandsk. Språkfamilien kalles eskimoisk-aleutiske språk og brukes av 100 000 mennesker - av disse er altså halvparten grønlendinger. Menneskene som bruker disse språkene er spredt ut over et stort område i nord, fra Sibir i Russland via Grønland til Canada og Alaska i Nord-Amerika. Det nest største eskimoisk-aleutiske språket heter inukitut og brukes av cirka 20 000 mennesker i Canada. Grønlandsk, inukitut og de andre språkene i denne språkfamilien er såpass like at de er innbyrdes forståelige.


For alle grønlendinger er det derimot ikke helt enkelt å forstå hverandre. Forskjellene mellom de vestgrønlandske og østgrønlandske dialektene er store, noe som ikke er så rart, med tanke på de geografiske avstandene. Grønland er tross alt, med sine drøyt 2 millioner kvadratkilometer, verdens største øy.

 

 

Språklig press fra dansk

Da Grønland ble kolonisert av Danmark på 1700-tallet fikk det grønlandske språket sterk konkurranse fra dansk. Dette kom ikke av noen massiv dansk innflytting (det bor ikke mer enn ca. 7 000 dansker på Grønland), men heller av at dansk språk ble tatt i bruk i alle offisielle sammenhenger. Siden det ikke ble snakket grønlandsk på skolene, i kirkene, i næringslivet eller av politikerne som styrte, så ble det heller ikke utviklet viktige nye ord og begreper. Grønlandsk var på vei til å bli et språk som bare ble brukt hjemme og i private sammenhenger.


Samtidig fantes det dansker som interesserte seg for det lokale språket. En av disse var misjonæren Paul Egede. Han flyttet til Grønland som barn, og var en av de første danskene som lærte seg grønlandsk som andrespråk. På midten av 1700-tallet publiserte han den første grønlandske ordboken og en grønlandsk grammatikk. Senere har det blitt gitt ut mange ordbøker og mye grammatikk. Sammenliknet med mange andre nordamerikanske urspråk er grønlandsk dermed godt dokumentert.


Det har blitt gjort en stor innsats for å styrke og bevare det grønlandske språket de siste førti årene. Grønlandsk ble offisielt språk på Grønland ved siden av dansk da det grønlandske hjemmestyret ble opprettet i 1979. Det grønlandske språkets status ble ytterligere styrket ved egen språklov da hjemmestyret ble gjort om til selvstyre i 2009. Grønlandsk er nå det eneste offisielle språket på Grønland, og alle barn får all undervisning på grønlandsk. Språket brukes også på det grønlandske universitetet (Ilisimatusarfik) og i selvstyreforsamlingen (Inatsisartut). UNESCO regner grønlandsk som et truet språk, men språkets stilling er mer stabil enn noen gang. Det finnes blant annet en rik litteratur som er skrevet på grønlandsk.

 


Denne teksten er oversatt til alle de nordiske språkene. Her er den grønlandske versjonen. Klikk rundt på sidene om språkene (Om danskOm norsk osv.) og sammenlign grønlandsk med de andre nordiske språkene: 

 

Svenskit, norskit qallunaallu imminnut paaseqatigiilluarsinnaapput, Islandimiulli oqaasiinik paasinninnissaq ajornartorsiutiginerusarlugu, uffa ukiut tusindit matuma siorna Skandinaviami oqaatsinut Islandimiut oqaasii assingugaluartut. Islandimiut oqaasiinut qaninnerpaat tassaapput Savalimmiormiut oqaasii, taamaakkaluartorli oqaatsit ima assigiitsiginngillat Islandimiup Savalimmiormioq ajornartorsiuteqanngitsumik paasisinnaallugu.


Finskit oqaasii Estlandimiut oqaasiinut eqqaanarnersaapput, aammali saamiit oqaasiinut assingullutik. Assersuutigalugu, finskit oqaasiini saamiillu oqaasiini oqaatsit takisuunngorsinnaapput, naanerit oqaatsip nagguianut ilannguttakkat tapiliunneqarnerini. Kisiannili oqaatsit takisuut pineqartillugit kalaallit oqaasii immikkooruteqarluinnarput, tassami oqaatsit allat oqaaseqatigiit ilivitsut atorlugit oqaatigisaat kalaallisut oqaatsimik ataatsimik oqaatigineqarsinnaammata.

Bilder

25632681.601.png