Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Bygg i lego på nabospråk

Lego_Color_Bricks.jpg

BESKRIVELSE

Denne aktiviteten er beregnet på enten én økt (1. økt) eller fire timer (1.-4. økt) på 45 minutter. Aktiviteten er særlig egnet til  fremmedspråksundervisning i dansk og svensk og går ut på at elevene skal bygge lego etter instruksjoner på målspråket. For å kunne gjennomføre 2. til 4. økt kreves det tilgang til nettbrett.

 

Aktiviteten gir en eksperimenterende inngang til å arbeide med nabospråk og kombinerer elevenes bruk av fantasi, samarbeid og estetiske evner.

 

AKTIVITET

1. økt

 1. Klassen deles inn i større grupper hvor elevene drøfter hvilke ord som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten (f.eks. tall, farger, preposisjoner mm.)
 2. Elevene kommer med forslag på setninger de kan bruke i aktiviteten. F.eks.: hvordan sier man «Ta en X kloss med X antall knotter»?. Hver gruppe bidrar til en felles oppsamling av ord de ikke kjenner til og som de har bruk for i aktiviteten.
 3. Klassen deles deretter i par. Elevene sitter ovenfor hverandre ved et bord med 15-20 forskjellige legoklosser. Paret fordeler klossene så de har like mange klosser hver og snakker om hvilke farger, former og hvilket antall knotter klossene har og hva disse fargene og tallene heter på nabospråket.
 4. En skjerm, f.eks. en bok, settes opp, slik at elevene kun kan se deres egen side av bordet.
 5. En elev starter med å bestemme, dvs. den velger hvordan klossene skal settes og forklarer. Det er kun denne personen som kan si noe. Personen plasserer en kloss slik som hen ønsker det og forklarer makkeren hva hen skal gjøre. Makkeren skal alene ut fra den muntlige forklaringen prøve å plassere klossen på samme måte. Slik fortsettes det fram til alle klossene er brukt. Deretter fjernes skjermen på bordet og figurene deres sammenliknes. Om det er feil snakker paret om hvordan feilen har oppstått.
 6. Paret skifter roller og gjentar aktiviteten.

 

ØVRIGE VARIASJONER

 • Aktiviteten gjøres igjen, men nå er det mulig for begge to å snakke og spørre underveis i bygginga.
 • Felles diskusjon: Hva var forskjellen mellom første og andre omgang av aktiviteten? Når kom det færrest feil i modellen?

 

2. til 4. økt

 1. Læreren forklarer den kommende aktiviteten til klassen: Instruksjonen skal utarbeides i en app - f.eks. Book Creator eller et annet liknende enkelt uttrykk. Den skal bestå av mellom 6 til 12 forskjellige bilder med innspilt lyd til hvert bilde som forteller hvordan gjenstanden på bildet skal sammensettes. Opplæringa skal være så kort og konsis som mulig. Elevene lager en opplæring, en slags visuell og muntlig bruksanvisning, for å vise hvordan man skal sette legoklossene sammen til en bestemt selvvalgt form - et byggverk.
 2. Elevene i en gruppe setter sammen klossene i en selvvalgt form, tar bilder av hvert trinn i bygginga, velger selv mellom 6 og 12 bilder de mener er nødvendige for å forstå byggeprosessen.
 3. De valgte bildene legges inn i appen etter rekkefølge, og elevene spiller inn en muntlig forklaring på nabospråket. Det er nødvendig med et visst forarbeid for å lage en presis instruksjon til bildet.
 4. De ferdige opplæringsvideoene prøves ved at gruppene lager hverandres byggverk utelukkende ved hjelp av instruksjonene på nettbrettet.
 5. Klassen evaluerer sammen om instruksjonene fungerte som produkt. Hva skal til for å lage opplæringer som fungerer godt, og hva kan få den til å ikke fungere?
 6. Disse tingene noteres og henges opp på veggen eller formidles til elevene på annen måte. (Denne evalueringa er nærliggende å ha på morsmålet.)
Logg inn for å lese mer

Forfatter: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogiske konsulenter: Lise Vogt

Takk til: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Produsent: Norden i Skolen

Produksjonsår: 2017

Formål

 • at elevene får muligheten til lytte aktivt til dansk, svensk og norsk.

 

 • at elevene lærer hvordan instruksjoner gis på målspråket

 

 • at elevene tilegner seg et ordforråd som har med sammensetningen av et produkt å gjøre

 

 • at eleven ut fra en eksperimenterende innfallsvinkel arbeider selvstendig med produksjon, hvor bruk av fantasi, samarbeid og estetiske evner kombineres.


Forberedelse


Materiale