Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Finn forskjeller mellom nabospråk

aktivitet skillnader.jpg

Beskrivelse

I denne aktiviteten skal elevene jobbe induktivt med å formulere grafiske forskjeller mellom nabospråkene (aktiviteten fungerer best med svensk, dansk og norsk) med utgangspunkt i tverrspråklige produktbeskrivelser. Aktiviteten kan eventuelt forberedes ved at elevene på forhånd leser tekstene om nabospråk på Norden i skolen.

 

Aktivitet

Elevene får tildelt en eller flere produktbeskrivelser på sitt eget språk og på nabospråkene. I grupper formulerer de så sammen flest mulige regler for hvordan språkene staves forskjellig og skiller seg fra hverandre. Hvis elevene på forhånd har lest tekster om nabospråkene kan man la de komme med et par forslag på regler før de går i gang med tekstene.

Etter ca. 20 minutter forteller gruppene deres forslag til regler, før alle forslagene diskuteres i fellesskap. Klassen skriver ned reglene man har blitt enige om i et felles dokument som læreren senere fjerner elevens redigeringsrettigheter til, sånn at elevene kan se dokumentet, men ikke redigere det.

Test elevens forslag til språklige regler ved en senere anledning med aktivitetsforslaget ‘Trafikklysmetoden’. Stemmer hypotesene?

Logg inn for å lese mer

Forfatter: Anne Sofie Skemt Hjuler

Utgiver: Norden i skolen

Produksjonsår: 2020

Formål

  • Å gi elevene kunnskap om språklige fellestrekk mellom dansk, svensk og norsk.
  • Å øve elevene til å se språklige mønstre og formulere egne huskeregler..
  • Å gjøre elevene sikre i å se, lese og høre forskjellen på nabospråkene sine. 


Forberedelse

Læreren finner på forhånd frem én eller flere produktbeskrivelser for samme på produkt på elevenes eget språk og nabospråkene. Til inspiration er de fleste av Coops Änglamark-produkter oversatt på både dansk, norsk og svensk.


Materiale

Gi gjerne elevene utskrifter av produktbeskrivelsene som de kan skrive på og se på ved siden av hverandre. .