Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Idemyldring med nabospråk

blur-brainstorming-business-269448.jpg

BESKRIVELSE

I denne aktiviteten skal elevene samle alle ordene de kjenner til på nabospråkene dansk og svensk. Idemyldringa (brainstorm) skal foregå som en konkurranse om å kunne presentere flest ord på nabospråket. Gruppene får poeng for hvert nye nabospråksord de er de første til å få skrevet på tavla. Hvis en gruppe bruker mer enn et minutt til å komme på et ord de kan skrive på tavla, blir det det neste gruppes tur. 

 

Aktiviteten bridrar til å repetere og presentere elever for nye ord på dansk og svensk, og vil styrke ordforrådet deres.

(Aktiviteten kan også gjennomføres som en idemyldring med fremmedspråksord (for finske, færøyske, grønlandske og islandske elever), hvor elevene i tillegg til å kunne skrive ordet også skal kunne uttale det korrekt.)

 

AKTIVITET

 1. Klassen deles inn i grupper på 3-4.
 2. Hver gruppe får 3 minutter til å skrive ned så mange ord som mulig på fremmedspråkene.
 3. Læreren deler inn tavla/smartboardet i én kolonne pr. gruppe.
 4. Gruppene sier etter tur ett ord på nabospråket som står på papiret deres.
 5. Læreren noterer ordet på tavla/smartboardet.
 6. Eleven, som har sagt ordet, gir «stafetten»/papiret videre til den neste personen i gruppa etter rekkefølge.
 7. Det må sies nye ord (ord som ikke allerede har blitt skrevet på tavla), og gruppas oppgave er hele tida å oppdatere deres eget ark med det de andre gruppene sier, slik at ikke de sier ord som allerede har blitt brukt. (Dette kan evt. gi minuspeng.)
 8. Den gruppa som kan fortsette lengst har vunnet.

 

VIDERE ARBEID

Elever og lærer kan ta en nærmere titt på ordene som står på tavla. Hva slags ord er det? Er det grunnleggende ord i ordforrådet? Er det ord innenfor spesielle kategorier, slik som fotball eller musikk? Hva mener elevene selv om kjennskapen deres til fremmedspråkene - og hvor har de lært ordene?

Logg inn for å lese mer

Forfatter: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogiske konsulenter: Lise Vogt

Takk til: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Utgiver: Norden i Skolen

Utgitt: 2017

Formål

 • å styrke elevenes ordforråd i nabospråkene dansk, norsk og svensk.


Forberedelse


Materiale

 • Blyanter og papir
 • Tavle og kritt / smartboard
 • ev. premie til vinneren