Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Sangskriving

Sangskrivning.png

Beskrivelse


Elevene skal i fellesskap dikte opp en sang som beskriver livet deres i et nordisk land. Det trenger ikke være et fast sangtema. Sangens tema utvikles sammen med elevene gjennom en kreativ prosess. Det elevene har på hjerte er det som skal synges.

 

Aktivitet

 

Felles i klassen:

 • Nevn ord og ting som beskriver hva som er spesielt for ditt land. Nevn deretter ord og ting som er felles for hele Norden. Drøft så hvilke likheter og forskjeller som gjør seg gjeldende i klassen.
 • Skriv ned 10 ord og/eller ting som virkelig betyr noe for deg. Del ordene med de andre i klassen og diskuter hva dere er opptatte av i deres liv akkurat nå.

 

 

I grupper (2-3 personer):

 • Finn sammenhengen mellom de valgte ordene og del de inn i forskjellige temaer.
 • Skriv en setning (som i et dikt eller sangtekst) for hvert tema.
 • Velg den setningen som dere liker best, og skriv deretter en ny setning som rimer på den. Så er sangskrivingen igang!
 • Finn deretter på en ny setning som henger sammen med de to andre, men som ikke rimer. Denne setningen skal inneholde følelser/sanser og en farge.
 • Så bytter dere den siste setningen dere skrev med en annen gruppe, slik at alle gruppene får en setning de ikke har laget selv. Finn på en ny setning som rimer på den setningen dere har mottatt. 

 

 

Felles i klassen:

 • Alle gruppene leser opp teksten sin høyt i klassen.
 • Velg i alt åtte setningspar (enten linje 1+2 eller 3+4) som skal bli til den endelige sangteksten. Bli enige om i klassen hvilke åtte det skal være, og skriv ned de åtte setningsparene på ulike ark (gjerne så stort som mulig).
 • Heng de åtte setningsparene opp på tavlen, sånn at dere kan flytte rundt på dem. Sett i fellesskap setningene sammen til en endelig sangtekst (vers og refreng, dikt eller den formen som fungerer best).
 • Hvilke følelser eller stemning fremkaller teksten? Vurder hvilken av melodiene eller akkordskissene fra 'Kom Med Det Gror i Nord'-sangene den passer best til, eller lek dere frem til en annen melodi. 
  • Hvis dere velger å lage en melodi- og akkordsammensetning selv, så snakk om dur og mol - glad, trist, sint og/eller de følelsene som finnes. Deretter skal dere forsøke å skape melodien til den stemningen som dere ønsker å uttrykke.

 

Här kan ni lyssna på en sång skriven av en klass på Åland:

Logg inn for å lese mer

Takk til: Kom med det gror i Nord

Forfatter: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Utgivelsesår: 2019

Pedagogiske konsulenter: Dorthe Lilli Lambertsen

Formål

 • At elevene får vist kunnskap om Norden og følelser for hjemland og natur på vers og i musikk
 • At elevene bruker rim
 • At elevene bruker sine kreative sider


Forberedelse

 • Lytte/spille sangene fra "Kom med det gror i Nord"


Materiale

 • Papir og blyanter
 • Noter og sangtekster til "Kom Med Det Gror i Nord"-sangene. Disse kan brukes hvis elevene ønsker å følge melodien, så de kan telle takten.

 

 • Noter: Dur der Dur - PDF