Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Snakk nabospråk med Google

aktivitet google.jpg

 

BESKRIVELSE

Dette aktivitetsforslaget beskriver en måte å trene på nabospråkenes ordlyd med elevene. Tanken er at det ofte er lytteforståelsen som elevene har problemer med, og derfor den de har størst behov for å øve på. I denne aktiviteten skal elevene først lese opp en tekst på et av nabospråkene med hjelp av tilgjengelig verktøy. Deretter skal den samme teksten skrives inn i et dikteringsverktøy der det kreves en viss uttalemessig nøyaktighet for å få den riktige teksten transkribert. 

 

AKTIVITET

Elevene får utlevert en kort tekst på et nabospråk. Så øver de seg på å lese den opp med hjelp fra lydordboken og Google Translates opplesningsfuksjon.

Etter dette oppretter de et Google-dokument hvor de endrer språket til det relevante nabospråket (“File” → “Language”), og deretter velger  “Tools” → “Voice typing”. Elevene gjør så en innsats for å skrive teksten på det første nabospråket helt til dokumentet skriver den riktige teksten. Etter dette velges det andre nabospråket og prosessen gjentas.

Logg inn for å lese mer

Forfatter: Anne Sofie Skemt Hjuler

Produsent: Norden i skolen

Produksjonsår: 2020

Formål

  • At elevene lærer å høre forskjell på nabospråk
  • At elevene kobler nabospråkenes grafiske og fonetiske uttrykk
  • Å øve elevenes evne til å tilpasse uttalen av sitt eget språk, for lettere å gjøre seg forstått i samtaler på tvers av nabospråkene.


Forberedelse

Læreren finner en kort passende tekst på elevens nabospråk. Et avsnitt på 4-5 setninger vil være fint, alt etter hvor lang tid man ønsker å bruke på aktiviteten. Teksten skal ikke være for komplisert, og det skal være den samme teksten sånn at elevene får en forståelse for hvordan språkene lydmessig skiller seg fra hverandre. Bruk ev. Nordiske språk - hvorfor det? 


Materiale

Alle elevene skal ha en PC med internettilgang, en Google-konto og et headset med mikrofon. Det vil være en fordel hvis elevene kan fordele seg over et større areal enn et vanlig klasselokale sånn at de ikke forstyrrer hverandres innlesninger.