Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Trafikklysmetoden

Trafiklysbillede

BESKRIVELSE

I denne aktiviteten sendes elevene på en grundig oppdagelsesreise etter likheter og forskjeller mellom dansk, norsk og svensk. I aktiviteten skal elevene farge ord i en tekst røde, gule og grønne (som i et trafikklys), for slik å bli mer bevisste likheter og forskjeller mellom språkene og oppdage typiske mønstre. Metoden resulterer i et visuelt bilde av hvor nært beslektet de skandinaviske språkene er.

 

Trafikklysmetoden fungerer samtidig som et stort speil man holder opp foran sitt eget språk. I forbindelse med fargeleggingen av nabospråket blir elevene konstant tvunget til å reflektere over hvordan deres eget språk egentlig ser ut og hvilke valg som har blitt tatt. På denne måten styrker aktiviteten elevenes språklige bevissthet.

 

 

AKTIVITET

 1. Elevene streker over/maler ord i en tekst på nabospråket i følgende farger etter følgende regler:
  • Grønn = ord som betyr det samme og staves likt
  • Gul = ord som betyr det samme, men staves litt forskjellig
  • Rød = ord som ikke fins på eget morsmål

 2. Elevene har nå tre kategorier ord som som de skal jobbe med på forskjellige måter

 

a) Grønne ord er på plass

Grønne ord byr ikke på (trafikale) problemer ettersom de er like på begge språk. Elevene trenger altså ikke å bruke mer tid på disse.

 

 

b) Gule ord skal på tavla

Gule ord er interessante fordi de framhever de små likhetene og forskjellene mellom dansk, svensk og norsk. Læreren ber alle elevene si et av sine gule ord og skriver dem på tavla. Sett strek under bokstavene som gjør ordene forskjellige. Skriv nabospråksordene først og så på eget morsmål etter.

 

Eksempel (med svensk som nabospråk):

gata = gate

lär = lær

 

Når tavla er fylt med ord skal elevene lete etter språklige mønstrene/tendensene. Er det likheter/forskjeller som går igjen? Elevene skal i fem minutter alene forsøke å oppdage disse mønstrene/tendensene og notere dem ned på et ark.

 

Klassen drøfter oppdagelsene sine i plenum. Har elevene kommet fram til det samme? Sjekk gjerne om oppdagelsene stemmer på en annen tekst.

 

 

c) Røde ord skal på scenen og veggen

Samle de røde ordene på en plansje (ev. laget som et stort flagg) på klasseveggen. Hver elev skriver et rødt ord på plansjen, så lenge det ikke allerede står der (oversettelse på eget språk tilføyes i parentes).

 

For å smake på ordene som kun fins på nabospråket skal elevene lage en kort sketsj/skuespill for klassen i små grupper. Sketsjen/skuespillet kan foregå på eget morsmål, men minst fem av de røde ordene fra plansjen må være med. Framfør sketsjen/skuespillet for klassen.

Logg inn for å lese mer

Forfatter: Thomas Henriksen

Takk til: Lis Madsen

Utgiver: Norden i Skolen

Produksjonsår: 2018

Formål

 • å styrke elevenes kjennskap til likheter og forskjeller mellom dansk, norsk og svensk
 • å styrke elevenes språklige bevissthet (også om eget språk)


Forberedelse

 • lag ev. et stort flagg i papp og heng det opp i klasserommet


Materiale

 • en tekst skrevet på et nabospråk
 • overstrekningstusj i grønn, gul og rød
 • plansje/kartong

Bilder

light-light-signal-road-sign-46287.jpg