Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Halloleiken

hilseleg.png

Skildring 

I aktiviteten Halloleiken øver elevane på kvardagsfrasar på nabospråka dansk, norsk og svensk ved å bruke dei til å gå rundt i klasserommet og helse på kvarandre. Aktiviteten fremjar elevane si munnlege deltaking i nabospråksundervisninga og styrkjer gjennom den produktive framgangsmåten (elevane får sjølv orda i munnen) dei til seinare å kunne kommunisere med nordiske naboar.

 

 

AKTIVITET

  1. Læraren leverer ut kvardagsfrasane (sjå ordbanken under flagga nedanfor).
  2. Elevane går rundt i rommet, og når dei møtest, helser dei på kvarandre med ein av frasane på nabospråket. Elevane kan òg stå på to rekkjer overfor kvarandre.

 

Denmark on Apple iOS 11.3

Sweden on Apple iOS 11.3

Norway on Apple iOS 11.3

 

Hej. Hej med dig. Hvordan går det? Hvad hedder du? Jeg hedder…. Hvad laver du?

 

Hej hej!” (afskedsfrase)

 

Hej. Hejsan. Hej på dig. Hur mår du? Hur är läget? Jag heter…. Vad gör du?

  

Hej då!” (avskedsfras)

Hei. Hei på deg.  Heisan. Hvordan går det? Hvordan har du det? Hva heter du? Hva gjør du? Hva driver du med?

 

 Ha det bra!” (avsjedsfrase)

 

 

 

ANDRE VARIASJONAR

  • Øvinga kan utvidast til at alle har sin eigen setel med ein frase på, som dei seier til den dei møter, og så byter dei setlar.
  • Øvinga kan ta utgangspunkt i setningar og ord frå ein tekst på nabospråket. Elevane kan f.eks. lese opp ei setning frå ein tekst når dei møtest på golvet, og deretter omsetje setninga i lag.

 

Aktiviteten Halloleiken er ein del av prosjektet Jeg heter det jag hedder.

Logg inn for å lesa meir

Mål

  • å skape ein så autentisk situasjon som mogleg for elevane, med det formål å auke forståinga, interessa og kjennskapen til språket i det andre landet


Førebuing

  • Rydd klasserommet fritt for stolar og bord, slik at elevane har plass til å gå rundt og helse på kvarandre.


Matriale

Bilete

nabosprog.JPG