Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Simon seier

simon sier.png

Skildring 

I aktiviteten Simon seier øver elevane lytteferdigheitene i nabospråka dansk, norsk og svensk. Gjennom den kjende leiken Simon seier (òg kjend som Kongen befaler) kommanderer læraren på nabospråket kva elevane skal gjere, og deretter skal elevane avkode dette for å kunne gjere (eller ikkje gjere) bevegelsen. Leiken fremjar elevane si aktive lytteforståing i nabospråka dansk, norsk og svensk og bidrar gjennom den deltakande forma til å demonstrere om elevane faktisk forstår kommandoane på nabospråket.

 

 

AKTIVITET

  • Alle elevane står bak stolen sin eller går rundt i rommet.
  • Læraren gir kommandoar til elevane på eit nabospråk, som f.eks.: «Simon seier hoppa/simma/gå som en gammal gubbe …»
  • Elevane skal gå med bevegelsar som uttrykkjer ordet/orda som blir sagt, men berre når læraren seier «Simon seier …» før kommandoen. Om ein elev utfører kommandoen utan at læraren har sagt «Simon seier …», er eleven ute av leiken.

 

Denmark on Apple iOS 11.3

Sweden on Apple iOS 11.3

Norway on Apple iOS 11.3

Simon siger: Hop, dans, leg, slå koldbøtter, svøm, grin, fald i søvn, løb, syng, læg dig ned, gal som en hane, stræk armene, list, spis is, ryd op, rul rundt, drej rundt om dig selv, tegn, mm.”

Simon säger: Hoppa, dansa, lek, slå kullerbyttor, simma, skratta, somna, spring, sjung, lägg dig ner, gal som en tupp, sträck armarna, smyg, ät glass, städa, rulla runt, snurra runt om dig själv, rita, mm.”

Simon sier: Hopp, dans, lek, ta en forlengs rulle, svøm, le, fall i søvn, løp, syng, legg deg ned, gal som en hane, strekk armene, list deg, spis is, rydd opp, rull rundt, snurr rundt om deg selv, tegn, mm.

  

 

 

ANDRE VARIASJONAR

  • La elevane byte på å ha rolla til læraren og seie ord på nabospråket.
  • At elevane er ute av leiken når dei gjer noko «feil», kan droppast.

 

Logg inn for å lesa meir

Mål

  • å styrkje lytteferdigheitene og nabospråksforståinga til elevane i nabospråka dansk, norsk og svensk


Førebuing

  • læraren finn fram relevante ord og setningar på nabospråket

  • inspirasjon til kommanderande setningar i ordbanken i oppgåveteksten eller bruk Norden i Skolens lydordbog


Matriale

Bilete

nabosprog.JPG