Kven er vi?

Norden i Skolen.org blir utvikla og administrert av Foreningene Nordens Forbund i tett samarbeid med Nordisk språkkoordinasjon og dei nasjonale Foreningen Norden. Implementeringa av Nordisk miniordbok er i samarbeid med språknemdene i Norden, som har utvikla ordboka.

 

I styringsgruppa for Norden i Skolen.org sit representantar frå heile Norden som har utdanning som lærarar og med kompetanse i nabospråksdidaktikk og e-læring. Det breie nettverket sikrar at plattforma har høg fagleg kvalitet og brei nordisk forankring.

 

Kontakt

Thomas Henriksen, Programchef, Norden i Skolen
Foreningerne Nordens Forbund
Snaregade 10a, 3.sal
1205 København K
Danmark

0045-26116267
thomas@fnfnorden.org
WWW.FNFNORDEN.ORG

 

Heidi Lønne Grønseth, skoleansvarlig i Norge

Foreningen Norden Norge
Harbitzalléen 24
0275 Oslo
Norge


0047-22516760
heidi@norden.no
WWW.NORDEN.NO

 

Eydís Inga Valsdóttir, skoleansvarlig i Sverige
Foreningen Norden Sverige
Box 1083
101 39 Stockholm
Sverige


eydis@norden.se
WWW.NORDEN.SE


Marika Lindström, skoleansvarlig i Finland
Pohjola-Norden 
Fredriksgatan/Fredrikinkatu 61 A 11,
00100 Helsingfors/Helsinki
Finland


+358 (09) 4542 080
pn@pohjola-norden.fi
WWW.POHJOLA-NORDEN.FI


Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir, skoleansvarlig i Island
Foreningen Norden Island
Óðinsgata 7
101 Reykjavík
Island

00354-5510165

thorgunnur@norden.is
WWW.NORDEN.IS