Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Førstehåndsvidne til klimaforandringer, Fanger i Siorapaluk

Instruktør: WWF

Produsent: WWF

Pedagogiske konsulentar: Niels Vinther

Oppgåver

  • 1Oppgåve
    • Korleis opplever fangaren i Siorapaluk klimaendringane?
    • Skildre dei klimaendringane som fangaren i Siorapaluk har opplevd i området mellom Grønland og Canada.
    • Kva bekymringar har han for om bygda kan overleve?