Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Førstehåndsvidne til klimaforandringer, Ikuo Oshima

Instruktør: WWF

Produsent: WWF

Pedagogiske konsulentar: Niels Vinther

Oppgåver

  • 1Oppgåve
    • Korleis opplever Ikuo Oshima klimaendringane?
    • Skildre dei klimaendringane Ikuo Oshima har opplevd.
    • Korleis passar observasjoanne hans av at havisen kjem til og forsvinn, med observasonane til isovervakingstenestene?
    • Korleis passar observasjonane hans av tjukna på havisen med observasjonane til isovervakingstenestene?