Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Førstehåndsvidne til klimaforandringer, Isak Alataq

Instruktør: WWF

Produsent: WWF

Pedagogiske konsulentar: Niels Vinther

Oppgåver

  • 1Oppgåve
    • Korleis opplever Isak Alataq klimaendringane?
    • Skildre dei klimaendringane Isak Alataw har opplevd i Qaanaaq.
    • Kva konsvekvensar fryktar Isak Alataq at klimaendringane vil få for fangstmoglegheitene i Qaanaaq?
    • Kva konsekvensar fryktar Isak Alataq at klimaendringane vil få for befolkninga i Qaanaaq?