Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Med Martin Breum i Arktis: Hvis oliekatastrofen rammer

Oppgåver

  • 1Oppgåve
    • Kvifor er det meir problematisk om det skjer ein oljekatastrofe i Polhavet enn andre stader?
    • Kva forholdsreglar må ein ta før ein seglar med olje i Polhavet?
    • Kvifor kan is vere eit problem om oljekatastrofen skjer?
    • Diskuter det føremålstenlege ved å utvinne olje i Arktis.