Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Rigsfællesskabets historie 1 - Det vanskelige møde

 

 

Logg inn for å lesa meir

Instruktør: Martin Breum & Jakob Gottschau

Pedagogiske konsulentar: Niels Vinther

Oppgåver

 • 1Oppgåve 2

  De skal no vere lærar for klassekameratane dykkar og utvikle ein metode for å gjennomgå eit utsnitt av leksjonen (Rigsfællesskabets historie – del 1) med klassen.

  • Set dykk saman i grupper og vel eit klipp frå dokumentarsendinga, som varer maks 6 minutt.
  • Diskuter korleis de kan utvikle undervisningsmateriale om sendinga i klassen

   

  De har ca. 45 minutt til å førebu materialet, medan oppgåva skal kunna bli løyst av elevane dykkar på ca. 15 minutt.

  • Kvar gruppe presenterer ideen sin.
  • Klassen stemmer over det beste forslaget.
  • Klassen arbeider no med metoden resten av timen.
  • Alle møtest i plenum med ei felles oppsamling styrt av anten læraren dykkar eller av gruppa dykkar
 • 2Opgave 2
  • Når kom skandinavane første gong til Grønland?
  • Byrjinga av Danmarks meir systematiske kolonisering av Grønland er sett til år 1721. Men kva skjedde det året?
  • Kor stor var den grønlandske befolkninga i 1721?
  • Kva betyr ordet «inuitt»?
  • Gi ei utdjupande forklaring av kva eit «landsråd» er.
 • 3Oppgåve 3
  • Forklar utdjupande kva som kan forståast med omgrepet «riksfellesskap».
  • Gjer greie for omgrepet merkantilisme og drøft og kva rolle merkantilisme har spelt i dansk-nordisk kolonihistorie. Bruk leksikon og grunnbøker for å svare på oppgåva.
  • Vurder, argumenter og diskuter om riksfellesskapet har vore ein fordel for Danmark.
  • Vurder, argumenter og diskuter om det framleis er grunn for eit riksfellesskap.