Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

print

Fuck Fossils

I kortfilmen følgjer vi to ungdommar ein haustkveld i år 2050. Kvardagen deira er allereie prega av konsekvensane av klimaforandringane og kveldens store spørsmål er om verda har klart å avgrense den globale oppvarminga til 2 grader?

 

I hovudrollene er Thomas Hayes (blant anna kjend for si rolle som William i TV-serien SKAM) og Rebekka Kjølle. Filmen er basert på Thomas Cottis sin forskingsrapport "En framtid du ikke vil ha".

Logg inn for å lesa meir