Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Energikjelder

Kvar kjem energien frå, og kva er eigentleg olje og naturgass? Kva former for energi har vi i dag, og kva former kan vi forvente å ha nytte av i framtida? Les om fordelar og ulemper ved energikjeldene og finn ut kven som forureinar og kven som ikkje gjer det. Utviklinga har gått utruleg raskt dei siste 100 åra. Det er faktisk ikkje lengre tid sidan elektrisiteten blei tilgjengeleg i Norden. Energikjeldene har hjelpt oss til å utvikle det moderne samfunnet som dei fleste av oss ikkje kan sjå føre seg å kunne leve utan – særleg når ein ser på element som lys, varme, TV og mobiltelefonar. For å unngå at klimaet på jorda blir øydelagt, må vi venne oss til å bruke ein annan type energi – og kanskje òg bruke energien på ein ny måte.

Om bioenergi

Energikjelder

Om bioenergi

Les mer

Om hydrogenenergi

Energikjelder

Om hydrogenenergi

Les mer

Om elektrisitet

Energikjelder

Om elektrisitet

Les mer

Produksjon av elektrisitet

Energikjelder

Produksjon av elektrisitet

Les mer

Framtidas energikjelder

Energikjelder

Framtidas energikjelder

Les mer

Om fusjonsenergi

Energikjelder

Om fusjonsenergi

Les mer

Om geotermisk energi

Energikjelder

Om geotermisk energi

Les mer

Islands primære energikjelde

Energikjelder

Islands primære energikjelde

Les mer

Om kjernekraft

Energikjelder

Om kjernekraft

Les mer

Kjernekraft i Norden

Energikjelder

Kjernekraft i Norden

Les mer

Om kol

Energikjelder

Om kol

Les mer

Om naturgass

Energikjelder

Om naturgass

Les mer

Om olje

Energikjelder

Om olje

Les mer

Olje i Norden

Energikjelder

Olje i Norden

Les mer

Om solkraft

Energikjelder

Om solkraft

Les mer

Om vasskraft

Energikjelder

Om vasskraft

Les mer

Bølgjekraft

Energikjelder

Bølgjekraft

Les mer

Om vindenergi

Energikjelder

Om vindenergi

Les mer