Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Om klimaduellen

Den Store Nordiske Klimaduellen er både eit stort fagleg materiale og ein konkurranse mellom dei nordiske skolane og elevane. Målgruppa er 12–14 år gamle elevar i Norden (6.–8. klasse i Danmark, Finland, Færøyane, Grønland og Sverige og 7.–9. klasse i Noreg og på Island).

 

Konkurransen startar på Den nordiske Klimadagen 11.11.2014 og varer til Nordens Dag 23.3.2015.

 

Dette er konkurransevilkåra.

Avlesing – energisparing (Max 1900 poeng)

Startavlesing el – 100 poeng
Midtavlesing el – 100 poeng
Sluttavlesing el – 100 poeng

 

Startavlesing varmemålar – 100 poeng
Midtavlesing varmemålar – 100 poeng
Sluttavlesing varmemålar – 100 poeng

Startavlesing vassmålar – 100 poeng
Midtavlesing vassmålar – 100 poeng
Sluttavlesing vassmålar – 100 poeng

 

(Minimum 2 månader avlesingar for alle 3 energikjeldene)

 

Sparing i avlesingsperioden på minimum éin forsyningsart (400 poeng)

 

Det blir gitt poeng for å inntaste forbruket for siste år (200 poeng per forsyningsart)

 

Om det ikkje er laga ei startavlesing og ei sluttavlesing samt inntasta eit årsforbruk, blir det ikkje gitt poeng for energisparingar. Ein kan ikkje taste inn verdiar før forbruket for siste året er inntasta. 

Opgåver og deltaking/Engagement (Max 1600 poeng)

Det blir gitt ei temaoppgåve i kategorien «Berekraft», som minimum éin elev skal svare på. Læraren skal godkjenne svaret (150 poeng, som blir gitt éin gong)

 

Det blir gitt ei temaoppgåve i kategorien «Energikjelder», som minimum éin elev skal svare på. Læraren skal godkjenne svaret (150 poeng, som blir gitt éin gong) 

 

Det blir gitt ei temaoppgåve i kategorien «Energiforbruk», som minimum éin elev skal svare på. Læraren skal godkjenne svaret (150 poeng, som blir gitt éin gong) 

 

Det blir gitt ei samarbeidsoppgåve i kategorien «Berekraft», som minimum éin elev skal svare på. Læraren skal godkjenne svaret (250 poeng, som blir gitt éin gong) 

 

Det blir gitt ei samarbeidsoppgåve i kategorien «Energiforbruk», som minimum éin elev skal svare på. Læraren skal godkjenne svaret (250 poeng, som blir gitt éin gpng) 

 

Prosjektoppgåve (Max 1600 poeng)

Det blir gitt poeng for levering av prosjektoppgåve. Sjå prosjektoppgåva her

 

Dei ti beste oppgåvene frå kvart land blir premierte med fleire poeng. Det er ein representativ dommarkomité frå dei tre landa som dømmer kvaliteten til oppgåvene.

 

Levering av oppgåve (800 poeng)

Førsteplass i landet (800 poeng)
Andreplass i landet (700 poeng)
Tredjeplass i landet (600 poeng)
Fjerde – sjuande (500 poeng)
Åttande – tiande (400 poeng)

 

Det blir lodda ut premiar i fleire kategoriar, premiane vil løpande bli oppdaterte. Vinnarane blir offentleggjorde her på sida.

 

Som minimum blir det gitt premie for:
Den Nordiske Klassen med flest poeng ved avsluttinga av konkurransen 23. mars 2015
Den Nordiske Klassen med størst energisparing ved avsluttinga av konkurransen 23. mars 2015

 

I tillegg vil det fortløpande bli lodda ut andre premiar, som blir offentleggjorde her på sida og i nyheitsbrevet.