Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgåver
print

Mikroplast i havet

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Ressursar Emne Plast Havet Type Tekst
DuckPollutionCharlesRiver (1).jpg

Plastbitar under fem millimeter kallast mikroplast. Det er altså bitte små plastbitar som kan vere vanskeleg å få auge på utan mikroskop. Nokre er heilt usynlege for oss menneske. Det er to kjelder til mikroplast:

 1. Primær mikroplast, som er produsert som små plastbitar og bl.a. finst i hudpleieprodukt, tannkrem og fuktkrem for å gi ein skrubbande effekt.
 2. Sekundær mikroplast, som er plastbitar som er brotne av frå andre produkt, t.d. klede som blir vaska, eller større plastbitar som blir brotne ned.

Det blir sleppt ut langt meir mikroplast frå sekundære kjelder enn frå primære. Vi veit at mange av dyra og organismane i havet umedvite får i seg mikroplasten, slik at plasten blir teken opp i næringskjeda. Kva følgjer mikroplast i næringskjeda kan ha, er enno usikkert, men FN erklærer at plastforureininga av hava er «ei felles bekymring for menneskeslekta».

På grunn av havstraumane samlar mikroplasten seg i såkalla plastsupper. Det finst fem gigantiske supper med ei stor opphoping av mikroplast som flyt like under overflata. Desse suppene utgjer til saman eit areal på storleik med Afrika. Dei oppstår fordi havstraumane syg avfallet inn mot midten, som gjer det umogleg for plasten å komme vekk att.

undefined

Logg inn for å lesa meir

Oppgåver

 • Fleirvalsoppgåver

 • Temaoppgåve

  • 1Temaoppgåve

   Lag ein illustrasjon av plastsuppene i verda.

   • Leit etter informasjon om plastsuppene. I kva hav finn vi dei fem såkalla plastsuppene?
   • Teikn/mål eit bilete av heile verda og kvar plastsuppene ligg og flyt.
   • Teikn/mål deretter havstraumane på teikninga.
   • Snakk med sidekameraten om den ferdige illustrasjon og forklar med eigne ord korleis havstraumane samlar plasten og blir til plastsupper.
  • 2Temaoppgåve

   Skip til ein paneldebatt i klassen om forureining.

   • Del klassen i to der den eine gruppa er forkjemparar for miljøomsyn, men den andre gruppe er representantar som har interesser som strider mot miljøomsyn.
   • Deltakarane i paneldebatten kan vere politikarar, representantar frå miljøorganisasjonar, forskarar, klimaskeptikarar, representantar frå industri- og handelsorganisasjonar eller mannen i gata.
   • Undersøk kva verdiar og klimasyn deltakarrolla skla ta utgangspunkt i – og køyr debatt!
 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Undersøk korleis landet ditt stiller seg til Parisavtalen til FN.

   • Finn ut kva Parisavtalen går ut på, og leit deretter etter informasjon om korleis landet ditt stiller seg til avtalen.
   • Kva klimamål inneheld avtalen? Stemmer avtalen overeins med miljøpolitikken i landet?
   • Skriv saman ein tekst der de argumenter for kvifor Parisavtalen er viktig for framtida.
   • Del teksten med vennskapsklassen.