Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Bli medlem i Foreininga Norden

Som medlem av Foreininga Norden markerer du at samarbeid, kontaktar og vennskap i Norden, både offisielt og folkeleg, skal takast på alvor og styrkast. Foreininga Norden skaper kontakt og opplevingar og knyter band mellom nordbuar med utgongspunkt i mottoet "kjennskap gjev vennskap". Vi sender unge nordbuar, lærarar og elevar på utveksling, vi sett søkjelys på samarbeid mellom vennskapskommunar og kulturutveksling.

 

Som medlem får du mellom anna:

 

  • Magasinet Norden fire gonger i året.
  • Informasjon om arrangement på lokalt, nasjonalt og nordisk plan.
  • Tilbod om å delta i nordiske arrangement, kurs og konferansar.
  • Sjansar til å møta nye menneske!

 

Foreininga Nordens Ungdomsforbund (FNUF) er for dei mellom 16 og 35 år og som vil vera med på kulturelle arrangement for unge i heile Norden.

 

For nærare informasjon om medlemsskap kan du sjå på heimesida til Foreininga Norden i ditt land:

 

Foreininga Norden Danmark:            
www.foreningen-norden.dk 
LOGO FN Danmark

Foreininga Norden Sverige:

www.norden.se

LOGO FN Sverige

Foreininga Norden Noreg:

www.norden.no

LOGO FN Norge

Pohjola-Norden rf Finland:

www.pohjola-norden.fi

LOGO FN Finland

Foreininga Norden Island:

www.norden.is

LOGO FN Island

Foreininga Norden Færøyane:

www.norden.fo

LOGO FN Færøerne

Foreininga Norden Åland:

www.norden.ax

LOGO FN Åland

Bilete

jon_petter_vorren.jpg joanna_kulawik_1.jpg inese_steinberg.jpg