Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Bli skulemedlem i Foreininga Norden

Som skulemedlem i Foreininga Norden vil skulen dykkar få ei rekkje tilbod som vil bidra til å setja eit nordisk preg på undervisninga. Som medlem bidreg også skulen til å styrkja  samarbeidet og fellesskapet mellom elevar og lærarar i Norden.

 

Kva får skulen som medlem?

Tilboda til skulemedlemmer varierer ein del mellom landa i Norden, men alle medlemsskulane får tilbod om:

• jamnleg informasjon og brev med kva som er nytt
• å få/låna/få råd om undervisningsmateriell om Norden
• å delta i bl.a. Nordisk korrespondentreise og sommarleir for barn og unge
• informasjon om stipend
• å delta i litterære arrangement slik som Nordisk bibliotekveke og Nordisk forfatterbesøk
• informasjon om arrangement og prosjekt som til dømes Nordisk gjestebod
• å bli ein del av eit nordisk skulenettverk

 

Korleis blir skulen medlem?

Sjå på heimesida til din nasjonale Nordenforeining for nærare informasjon om medlemskap og innmelding. Der finn du også oversyn over kva tilbod foreininga har i ditt land: 

 

Foreininga Norden Danmark: 
www.foreningen-norden.dk 

undefined

Foreininga Norden Sverige:

www.norden.se

undefined

Foreininga Norden Noreg:

www.norden.no

undefined

Pohjola-Norden rf:

www.pohjola-norden.fi

undefined

Foreininga Norden Island:

www.norden.is

undefined

Foreininga Norden Færøyane:

www.norden.fo/

Foreininga Norden Åland:

www.norden.ax

undefined

 

 

 

 

Bilete

buket_ovalt.jpg