Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Vinnar av Nordisk Ministerråds pris

Vinnar av Nordisk Ministerråds konkurranse om å utvikle gode språkverktøy:

Foreningerne Nordens Forbund

 

Vurdering: 

Om forslaget frå Foreningerne Nordens Forbund Norden i Skolen uttaler vurderingspanelet blant anna:

«Forslaget framstår ambisiøst, visjonært og er både språkfagleg og pedagogisk velreflektert. Forslaget inneheld fleire ulike sjangrar og kreative element og integrerer nye medium som tiltrekkjer barn og unge. Forslaget inneber at barn og unge er aktive mens dei lærer språk, noko forsking har vist at er sentralt. Forslaget ser på språkundervisning med eit nytt blikk, og det støttar seg på vennskapsklassesystemet til Foreningerne Nordens Forbund. Såleis skaper dei nye kontaktmoglegheiter samtidig med at forslaget integrerer resultata av ein konkurranse, ‘Rap-it-up’, som foreininga gjennomfører for tida.»

Bilete

nordplus-logo-footer.png maxresdefault.jpg