Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

19-08-2019

Sett Norden på timeplanen – velkommen til eit nytt skoleår!

Sett Norden på timeplanen – velkommen til eit nytt skoleår!

Det nya skoleåret har nettopp byrja, og hos Norden i Skole byr vi på variert undervisningsmateriale til undervisninga i nordisk, nordiske vennskapsklassar og endå fleire høve til å delta på Nordisk skolechat! Vi er klare – er de?

 

Meld klassen din på Nordisk skolechat – slik gjer du det!

  1. Logg inn 
  2. Vel eit Nordisk skolechat-arrangement som passar klassetrinnet ditt, på www.nordeniskolen.org/nn/paamelding-til-skolechat/
  3. Fyll inn det korte påmeldingsskjemaet, og klikk for å melde deg på!
  4. Klassen din er no meld på Nordisk skolechat!


Nordisk skolechat kjem frå og med september til å finne stad kvar månad med eit arrangement for kvar gruppe klassetrinn: 4.–6., 7.–10. og vidaregåande! Dei nye sidene våre gjer det dessutan lett å få inspirasjon og informasjon om Nordisk skolechat, og som lærar kan du enkelt følgje med i påmeldingslista kor mange andre klassar som har meldt seg på det same arrangementet!

Nordisk skolechat er gøyare med vennar – så sørg for at den nordiske vennskapsklassen* din også melder seg på!

 

*Har du ingen vennskapsklasse? Finn ein på www.nordeniskolen.org

Bli Nordisk ambassadørklasse på Norden i Skolen

Bli dei første til å få tilgang til det nyaste materialet, og ver med på å utvikle undervisningsplattforma som gir leik og læring til lærarar i heile Norden! Interessert? Send ein e-post til kontakt@nordeniskolen.org

 

No er det lettare og gøyare enn nokon gong å setje Norden på timeplanen – ha ein fin haust!