Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

26-01-2018

To tekniske endringer på plattformen

To tekniske endringer på plattformen

Siste endringer av vennskapsklasse-funksjonen

I uke 5 vil de siste endringene av Norden i Skolens vennskapsklasse-funksjonalitet tre i kraft på undervisningsplattformen. Dette betyr at klasser som er i gang med et vennskapsklasse-samarbeid bør være oppmerksom på at det kan påvirke gjennomførelsen av planlagte aktiviteter på Norden i Skolen.

Den største endringen blir at “Klasserommet” forsvinner fra plattformen. Det betyr at funksjonaliteter som chatten og vennskapsklasseveggen utgår. Norden i Skolen gjør dette for å få frigjort ressurser til å  prioritere den viktigste funksjonen på plattformen, nemlig å sikre nordiske lærere en god mulighet for å finne og komme i kontakt med hverandre og etablere vennskapsklasse-relasjoner på tvers av nordiske landegrenser. Norden i Skolen vil i samme forbindelse utvikle flere konkrete forslag og inspirasjonsforløp til hvordan slike vennskapsklasseforløp kan se ut.

 

Forenklet innloggingsløsning

Med disse endringene vil det bli enklere å logge på Norden i Skolen. Fremover behøver elever følgelig ikke deres personlige bruker fordi læreren vil ha mulighet for å lage en felles bruker til klassens elever. I tillegg vil læreren kun behøve å opprette en klasse/klasser på undervisningsplattformen hvis vedkommende søker en eller flere vennskapsklasser.

 

Gled dere til å se det nye resultatet!