Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Lærarrettleiing

25-09-2018

Vi välkomnar Sydslesvig på Norden i Skolan

Vi välkomnar Sydslesvig på Norden i Skolan

Nu finns även Sydslesvig med på Norden i Skolan. Sydslesvig är ett landområde i Tyskland mellan den dansktyska gränsen och floderna Eider och Levensau samt de nordfrisiska öarna, och innehar en dansk minoritet. Området har omkring 500 000 invånare varav ungefär 50 000 har dansk identitet, d.v.s. dansk med tyskt pass. Det är nu möjligt att registrera en danskspråkig skola i Sydslesvig på Norden i Skolan.