Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Neste skolechat

Om Nordisk Skolechat

 

Nordisk skolechat er en banebrydende og sjov måde for nordiske skoleelever at møde hinanden på. Chatbegivenheden giver eleverne en unik mulighed for at øve sig i at forstå ligheder og forskelle mellem nabosprogene dansk, norsk og svensk.

 

SÅDAN FUNGERER NORDISK SKOLECHAT


Skolechatten er en rotationschat, som giver elever mulighed for at snakke med andre elever i Norden i en tilfældig orden. På skærmen vil der være to chatvinduer – man ser sig selv i det ene og en tilfældig udvalgt nordisk elev i det andet. Alle skoleelever i Norden kan være med – gratis! Det eneste det kræver er, at man tør prøve sig frem med kommunikation på dansk, norsk og svensk.

 

Konsepta våre - gjer læringa til ein leik!

Vi har utvikla tre ulike konsept til Nordisk skolechat for å gjere akti- viteten utan å gå læringa laus. Klikk på konsepta for å lese meir om dei:

 

1) GEO-JAKTA – Utfordrar elevane sine kunnskapar om skandinavisk og geografi. Leiken går på tid, så det gjeld å vere rask!

2) KJENDIS-LEIKEN – Leken går på tid, så det gäller att vara snabb! Teken frå det populære brettspelet der ein har ein lapp i panna og skal gjette kven ein sjølv er. Leiken går på tid, så her gjeld det å vere rask!

3) SPØRJETIMEN – La elevane bestemme samtaleemnet! Spørjetimen gir høve til å snakke om kva som helst med ein jamaldrande elev i eit anna nordisk land!

 

TEKNISKE KRAV

  • Bruk FireFox, Google Chrome eller Safari som nettlesar.
  • Bruk ei datamaskin med kamera/webcam og mikrofon.
  • Registrer ein brukar (ein lærar registrerer klassen sin og gir elevane sine ei registrerings-lenkje).
  • Vi tilrår at elevane nyttar headset.
  • Test om alt går gjennom til skolechaten i god tid øvst til høgre på denne sida (lokale brannmurar m.m. kan skape tekniske utfordringar).

 

Skolechaten blir arrangert på bestemte datoar, så følg med på heimesida og Facebook for info om neste chatrunde!

Begynn Nordisk Skolechat her