Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Neste skolechat

07. september 2021

Temachatten 'Klima'

Klimadag

Utdanning er grunnleggende for å oppnå en bærekraftig utvikling, og det fremgår det også av FNs bærekraftmål, delmål 4.7. For å bidra til dette planlegger Norden i skolen sammen med Friluftsrådet et nordisk klimachat-konsept. Chatten tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

 

Nordiska klimadagen - Mål 13 + 12 + 7 i fokus

Nordiska klimadagen 11.11.2021: Nordisk skolechat kl. 13-14 (CET)

Hvorfor Nordisk klimachat?

Klima- og miljøspørsmål krysser landegrenser og dermed kreves et godt samarbeid og god kommunikasjon. Området har vært og er en prioritet for det nordiske samarbeidet. Samarbeid er viktig for å bedre mulighetene til å kunne påvirke klimadebatten på globalt nivå, samtidig som vi kan lære av hverandre.

En nordisk dimensjon i klima- og miljøundervisningen, med fokus på samarbeid, felles utfordringer og løsninger, skaper merverdi. Det gir også elevene forskjellige verktøy til å bruke stemmen sin i dagens og fremtidens klimadebatter. Det er ingen tvil om at de unge er viktige aktører for forandring.


Målgruppe og materiale

Konseptet gjelder 7.–10. klasse i Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland og Åland, tilsvarende 8.–10. klasse i Norge og Island. Alle elever i Norden er velkomne til å delta, men kommunikasjonen kommer først og fremst til å foregå på dansk, svensk og norsk.

Nordisk klimachat fokuserer både på skandinavisk nabospråkforståelse og bærekraftig utvikling. Konseptet er designet for et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i norsk, naturfag og samfunnsfag.

Man kan velge å lade Nordisk Skolechat om klima indgå i et større undervisningsforløp - se lærerveiledning. I foreberedelsematerialet skal elevene besvare spørsmål som de senere kan diskutere med andre elever under Nordisk klimachat.