Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Neste skolechat

Temachatten 'Klima'

Klimadag

Meld på klassa HER. Innloggingsinformasjonen du kan dele med elevane finn du under "min konto". Alle elevane dine kan bruke same innlogging.

 

Utdanning er grunnleggende for å oppnå en bærekraftig utvikling, og det fremgår det også av FNs bærekraftmål, delmål 4.7. For å bidra til dette planlegger Norden i skolen sammen med Friluftsrådet et nordisk klimachat-konsept. Chatten tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

 

Nordiska klimadagen - Mål 13 + 12 + 7 i fokus

Nordiska klimadagen 11.11.2021: Nordisk skolechat kl. 13-14 (CET)

Hvorfor Nordisk klimachat?

Klima- og miljøspørsmål krysser landegrenser og dermed kreves et godt samarbeid og god kommunikasjon. Området har vært og er en prioritet for det nordiske samarbeidet. Samarbeid er viktig for å bedre mulighetene til å kunne påvirke klimadebatten på globalt nivå, samtidig som vi kan lære av hverandre.

En nordisk dimensjon i klima- og miljøundervisningen, med fokus på samarbeid, felles utfordringer og løsninger, skaper merverdi. Det gir også elevene forskjellige verktøy til å bruke stemmen sin i dagens og fremtidens klimadebatter. Det er ingen tvil om at de unge er viktige aktører for forandring.


Målgruppe og materiale

Konseptet gjelder 7.–10. klasse i Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland og Åland, tilsvarende 8.–10. klasse i Norge og Island. Alle elever i Norden er velkomne til å delta, men kommunikasjonen kommer først og fremst til å foregå på dansk, svensk og norsk.

Nordisk klimachat fokuserer både på skandinavisk nabospråkforståelse og bærekraftig utvikling. Konseptet er designet for et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i norsk, naturfag og samfunnsfag.

Man kan velge å lade Nordisk Skolechat om klima indgå i et større undervisningsforløp - se lærerveiledning. I foreberedelsematerialet skal elevene besvare spørsmål som de senere kan diskutere med andre elever under Nordisk klimachat.

 

Spørsmål
Om du vil førebu klassa di litt ekstra, kan du kike på spørsmåla her:

1. Kva problem fører eit varmare klima til? 
2. Kven blir hardast ramma av klimautfordringane?
3. Kven har ansvaret for å bremse den globale oppvarminga?
4. Er du uroa for klimaendingane og kva er du mest uroa for?
5. Kvifor er det viktig at det finst mange ulike typar dyr, insekt og plantar (biologisk mangfald)?
6. Er det den rike eller fattige delen av verda som har størst ansvar for utslepp av drivhusgassar?
7. Korleis vil du at verda skal sjå ut i år 2050?
8. Korleis trur du at reising kjem til å gå føre seg i år 2050?
9. Korleis trur du matvanane våre kjem til å ha endra seg i år 2050?
10. Kvifor må vi slutte å bruke fossil brensel som kol og olje?
11. Kva energikjelder trur du kjem til å vere mest vanleg i heimlandet ditt i 2050 og kvifor?
12. Kvifor er det viktig å avgrense den globale oppvarminga så mykje som mogleg?
13. Kva burde politikarar gjere for å bremse den globale oppvarminga?
14. Bli einige om tre saker som er bra for framtida til planeten.
15. Bli einige om tre saker som er negative for framtida til planeten.