Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Nordisk kulturfond

KVEN KAN SØKJE?

Nordisk kulturfond støttar prosjekt på alle kunst- og kulturfaglege område. Nordisk relevans og samarbeid skal vere ein grunnpremiss i prosjektet.

Søkjarar kan vere enkeltpersonar, grupper, organisasjonar, institusjonar, foreiningar eller verksemder. Ein treng ikkje vere busett i Norden eller vere av nordisk nasjonalitet for å søkje.


KVA KAN EIN SØKJE STØTTE TIL?

Nordisk kulturfond støttar prosjekt som bidrar til eit fornya og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, som er mangfaldig, tilgjengeleg og av høg kvalitet.


FOR MEIR INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA:

www.nordiskkulturfond.org 

 

Bilete

nordiskkulturfond_black_rgb.png (1) jm-humber-003.jpg