Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Nordplus Högre Utbildning

Kven kan søkja?

Universitet og høgskular i Norden og Baltikum kan søkja. Også andre institusjonar og organisasjonar (både offentleg, privat og frivillig sektor) som har verksemd innan høgare utdanning, eller som har profesjonelle intresser innan høgare utdanning, kan søkja.

 

Kva kan ein søkja støtte til?

Ein kan søkja støtte til ulike typar internasjonalt samarbeid i dei nordiske og baltiske landa, til dømes student- og lærarutveksling, utvikling av felles studieprogram eller til kurs. 

 

For nærare informasjon og søknadsskjema:

 

www.nordplusonline.org

 

www.utbyten.se

 

Bilete

Logo+Nordplus.jpg Nordplus-Hoegre-utbildning_bannertitle.jpg