Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Nordplus Junior

Kven kan søkja?

Førskular, grunnskular og vidaregåande skular (både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram), kan søkja. Lærarar og elevar deltek.

 

Kva kan ein søkja støtte til?

Det er mogleg å søkja støtte til samarbeid med skular i dei nordiske og dei baltiske landa,  som til dømes prosjektsamarbeid, utveksling av elevar og lærarar og til praksis.

  

For nærare informasjon og søknadsskjema: 

 

www.nordplusonline.org

 

Bilete

Logo+Nordplus.jpg Development-projects-and-job-switching-for-teachers-between-schools-are-also-examples-of-the-activities-in-the-programme_bannerpanel.jpg