Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Nordpluss nordiske språk

Kven kan søkja?

Grunnskular, vidaregåande skular, universitet, høgskular, organisasjonar, samt private og offentlege verksemder kan søkja.

 

Kva kan ein søkja støtte til?

Ein kan søkja støtte til å gjennomføra prosjekt og nettverksaktivitetar som har som mål å styrkja forståing for dei nordiske språka primært dansk, norsk og svensk.

 

For nærare informasjon og søknadsskjema:

www.nordplusonline.org/nor

 

 

Bilete

Logo+Nordplus.jpg Samarbeid-for-aa-fremme-bruken-av-nordiske-spraak-blant-barn-og-unge-er-en-prioritet-i-programmet._bannerpanel.jpg Nordplus-Nordiske-Spraak_bannertitle.jpg